Sökning: "Prehospital smärtbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Prehospital smärtbedömning.

 1. 1. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av smärtlindring vid akut smärta : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Reem Yakoub; Elin Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Acute pain; Emergency care; Pain management; Patients experience; Prehospital care; Akut smärta; Akutsjukvård; Patientupplevelse; Prehospital vård; Smärthantering;

  Sammanfattning : Att omhänderta patienter med akuta smärtor kan vara en utmaning för sjuksköterskor då detta ställer krav på god kunskap och förståelse över det individuella behovet av smärtlindring. För att säkerställa en god smärtlindring behöver sjuksköterskor ta hänsyn till patientens subjektiva upplevelse av smärta jämsides med vitalparametrar och allmänt hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Smärtskattning av patienter med kognitiv nedsättning i prehospital akutsjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anders Gossas; Camilla Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv nedsättning; Smärtskattningsintrument; Prehospital vård; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Kognitiv nedsättning påverkar människans förmåga att tänka, koncentrera sig, formulera idéer och komma ihåg saker. Smärta hos äldre med kognitiv nedsättning är ett växande problem då befolkningens ålder ökar. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. Prehospital smärtbedömning : En kvantitativ retrospektiv journalgranskning över akut insättande ryggsmärta

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Christofer Nygard; [2016]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Ambulance; Documentation; Nursing; OPQRST; Prehospital; Back pain; Pain; Pain analysis; Pain assessment; Ambulanssjuksköterska; Ambulans; Dokumentation; Omvårdnad; OPQRST; Prehospital; Ryggsmärta; Smärta; Smärtanalys; Smärtbedömning;

  Sammanfattning : Syfte. Att beskriva omfattning och skillnader i ambulanspersonalens dokumenterade smärtbedömning utifrån kön och ålder vid akut insättande ryggsmärta. Bakgrund. Smärta och det lidande som medföljer är en vanligt förekommande sökorsak inom ambulanssjukvården. LÄS MER