Sökning: "Preliminary services"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Preliminary services.

 1. 1. The Changing Nature of the Audit Profession - Opportunities and Challenges with Digital Transformation and the Use of Audit Support Systems, Big Data and Data Analytics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustaf Stensjö; [2020-07-01]
  Nyckelord :Auditing; Digital Transformation; Audit support systems; Big data; Data analytics;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 3. 3. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Hybrid organizations and resilience as drivers for sustainability – A framework for rural development

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Kullberg; Anna Stumper; [2020]
  Nyckelord :Hybrid organizations; rural development; community resilience; sustainability; adaptive capacity;

  Sammanfattning : Sustainable development has often been associated with the urban context, but rural areas play a significant role in the resilience and the viability of a country’s economic, social, and environmental sustainability. Yet, statistics show how the population in rural areas is decreasing around the world and in Sweden, this has resulted in the closure of social and public services in rural areas. LÄS MER

 5. 5. Using an Accessibility Maturity Model to Facilitate the Inclusion of Accessibility in Design Practices

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Michel; [2020]
  Nyckelord :digital accessibility; digital public service; maturity model; accessibility maturity assessment; UX practices; universal design; disability;

  Sammanfattning : In an increasingly digital world, the accessibility of digital services is an important question of inclusion. Despite judicial requirements for accessibility of digital public services, the inclusion of accessibility into design practices is a new research area. LÄS MER