Sökning: "Premium Coffee"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Premium Coffee.

 1. 1. The price of knowledge : Förhållandet mellan konsumentkunskap och etisk konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Victor Paulsson; Filip Wiklander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Consumer knowledge; Willingness to pay; ethical labelling; fairtrade; Konsumentkunskap; betalningsvilja; etisk märkning; fairtrade;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie tar avstamp i det som tidigare forskning beskrivit som ett gap mellan konsumenters attityd och beteende till etisk konsumtion. Utifrån en efterfråga om ytterligare kartläggning och en upplevd avsaknad av studier som undersöker betydelsen av kunskap för betalningsvilja och konsumtion till fairtrade-produkter har vi därför formulerat följande syfte: "Syftet med studien är att få djupare förståelse för förhållandet mellan konsumenters kunskap om etisk märkning och deras konsumtion samt betalningsvilja för etiskt märkta-produkter. LÄS MER

 2. 2. Värdering av ekologisk gradering - Super(eko)logiskt? : En mätning av styrkan i varumärkets miljömärkning - ur ett konsumentperspektiv  

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Andersson; Nina Moilanen; [2014]
  Nyckelord :Compromise effect; eco-labels; organic eco-label; organic premium eco-label; symbolic benefits; experiential benefits; quality; loyalty; brand equity; willingness to pay; coffee; : Kompromisseffekt; miljömärkningar; ekologisk miljömärkning; superekologisk miljömärkning; symboliska fördelar; erfarenhetsmässiga fördelar; kvalitet; lojalitet; brand equity; betalningsvilja; kaffe;

  Sammanfattning : Då det ur ett konsumentperspektiv finns ett stort intresse för att kombinera olika miljöperspektiv i en enhetlig märkning samtidigt som forskning visar att en kombination av olika märkningar genererar en ökad betalningsvilja, åsyftar denna studie att undersöka hur dessa två respektive typer av märkningssätt påverkar konsumentens preferenser av varumärket samt hur dessa preferenser skiljer sig åt. Föreliggande studie testar dessutom huruvida Simonsons (1989) teori om kompromisseffekter är applikabel för att öka konsumenters preferenser för ekologiska produkter när ett superekologiskt alternativ tillförs ett valset med ett konventionellt och ett ekologiskt alternativ. LÄS MER

 3. 3. Cost benefit and risk analysis of fairtrade : a minor field study of coffee producers in Tanzania

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Nanna Håkansson; [2011]
  Nyckelord :coffee; economy; fairtrade; Tanzania; benefit;

  Sammanfattning : Family farms that are producing coffee are heavily dependent on the export of coffee in Tanzania. Fairtrade labeled products are increasing on the world market. Consumers in several industrialised countries are willing to pay extra money for Fairtrade products to support the farmers in the third world. LÄS MER

 4. 4. The link between Stakeholders Value Network and Corporate Social Responsibility (CSR) : Case study of Oromia Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU) in Ethiopia

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Bekele Hundie; Mesay Gebre; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the need for a more open and sustainable business approach that centers on social responsibility in creating sustainable solutions for the smallholder, specifically with contributions from stakeholders in the value network and others like Non Government Organizations (NGOs). This approach is to create sustainable competitive markets and business network. LÄS MER

 5. 5. Tack för kaffet! : - en analys av konsumentbeteende hos Premium Coffees potentiella kunder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Holmberg; Richard Frank; [2010]
  Nyckelord :Consumer behaviour; purchasing behaviour; purchasing; co-branding; B2B; black box model; cofee; coffee machine; Nespresso; Premium Coffee; Konsumentbeteende; inköpsbeteende; inköp; co-branding; B2B; black box model; kaffe; kaffemaskiner; Nespresso; Premium Coffee;

  Sammanfattning : Hur resonerar potentiella kunder kring inköp av produkten som ens företag tillhandahåller? En av de främsta frågorna hos en marknadsförare, men också en fråga som är aktuell i vår marknadsekonomi i stort. Konsumentbeteende är därför ett givet fält inom företagsekonomin. LÄS MER