Sökning: "Prerequisites"

Visar resultat 1 - 5 av 1793 uppsatser innehållade ordet Prerequisites.

 1. 1. De fem matematiska förmågorna : En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar för att utveckla de fem matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :LiliaRoss Namroud; Emelie Humbla; [2022]
  Nyckelord :The five mathematical competencies; laboratory work; talk moves; open problem solving; math; primary school teacher; De fem matematiska förmågorna; laborativt arbete; Talk moves; öppna problemlösningar; matematik; F-3 lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur F-3 lärare beskriver att de arbetar för att utveckla de matematiska förmågorna hos elever. Detta tog vi oss an genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i F-3 att de arbetar för att ge elever möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? och Vilka utmaningar beskriver lärarna att de upplever i att ge eleverna möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? Vi har intervjuat åtta lärare från olika skolor, kommuner och årskurser för att besvara studiens forskningsfråga. LÄS MER

 2. 2. Eye Diagnostics in Virtual Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Markus Rahne; Robin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Eye tracking; Virtual Reality; Nystagmus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eye tracking technology has been a great addition to medicine, psychology and behavioural science. Its contribution to diagnosis and the understanding of specific eye diseases should not be understated. However, eye tracking technology is often complex, expensive, immobile and usually requires users that can keep still for longer periods of time. LÄS MER

 3. 3. Digital Transformation : Prerequsitites for a digital business model

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Erik Andersson Nissar; [2022]
  Nyckelord :Digital Business Models; Value Proposition; Business Models; Stakeholder Management; Digital Transformation; Business Processes;

  Sammanfattning : This research paper investigates the need from two different stakeholders, in the purpose to formulate prerequisites for a digital business model that are in line with a digital transformation strategy. The paper contains qualitative and quantitative research methods to gather data. LÄS MER

 4. 4. Brukarinflytandets förutsättningar inom socialtjänstens missbruksenheter : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaveh Pakjoo; Kenny Obéus; [2022]
  Nyckelord :User influence; Social worker; Social services; Substance abuse unit; Grassroots bureaucrat; Empowerment; User dialogue model; Brukarinflytande; Socialsekreterare; Socialtjänst; Missbruksenhet; Gräsrotsbyråkrat; Empowerment; Brukardialogmodellen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om brukarinflytandet och dess förutsättningar inom socialtjänstens missbruks- och beroende-handläggning, detta genom att utforska hur socialsekreterare inom missbruksenheter uppfattar förutsättningarna till brukarinflytande på individnivå. Detta baserat på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner i Stockholms län. LÄS MER

 5. 5. Delineation Between Plagiarism, Inspiration and New Creation - The Distinction Between Copyright Protection and EU Design Law Protection for Chairs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Josefine Tillman; [2022]
  Nyckelord :Intellectual Property Law; Inspiration; plagarism; copyright; design protection; community design; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Industrial design can double up in protected, by copyright protection as well as registered community design protection within EU. Thus, there can be seen a tendency for right holders to take comfort in copyright protection. LÄS MER