Sökning: "Preschool director’s leadership"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Preschool director’s leadership.

 1. 1. Vad är undervisning? : Om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Preschool teaching; Quality of education; Preschool director’s leadership; Undervisning i förskolan; Pedagogisk kvalitet; Förskolechefens ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa undervisningsbegreppet i förskolans kontext och undersöka i vilken utsträckning det är diskuterat och begripliggjort i förskolan. I denna studie undersöks även förskollärarnas inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervisning. LÄS MER

 2. 2. Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ettpedagogiskt ledarskap

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Estrella; Amina Dhahir; [2013]
  Nyckelord :PIM- Utbildning; pedagogiskt ledarskap; ledarskap; IKT; förskolan;

  Sammanfattning : Abstract Titel:                                              Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ett pedagogiskt ledarskap Huvudsyfte:                                              Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers synsätt och upplevelser av PIM (Praktiskt IT- och mediekompetens), som är en satsning från regeringen, och om PIM uppdraget har påverkat deras ledarskap och arbetssätt som förskolechef.Metod:                                                      Kvalitativa intervjuer och observationer l Studien bygger på fyra stycken intervjuer med förskolechefer, samt observationer. LÄS MER