Sökning: "Presence service"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Presence service.

 1. 1. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Nyckelord :bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Sammanfattning : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. LÄS MER

 2. 2. Utredning av falska automatlarm- En litteratur- och intervjubaserad studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Hadi Taghizadeh; [2020]
  Nyckelord :Obefogat automatlarm; falska automatlarm; falskt larm; brandlarm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Automatlarm kan rädda många liv och har hjälpt räddningstjänsten att göra nödvändiga insatser på plats, även om fördelarna är många finns det larm som inte är befogade och som orsakar kostnader för samhället. Syfte med den här studien är att genom intervjuer diskutera kring automatlarm, dess för- och nackdelar och genom litteraturstudier analysera olika ingående parametrar. LÄS MER

 3. 3. Hey Google, speak human to me! A quantitative experiment of human-likeness and personalization in voice assistant interaction

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Bengtsson; Violaine Lulin; [2019]
  Nyckelord :Voice Assistant; Social Presence; Anthropomorphism; Service Encounter; Advertising Context;

  Sammanfattning : Voice assistants are a new customer touchpoint for businesses, and the market for voice shopping is expected to grow substantially in upcoming years. Despite high societal and business interest, academic marketing research on consumer interaction with voice assistants is scarce. LÄS MER

 4. 4. Understanding Community Resilience: Resilience in the community response to the 14th June 2017 Grenfell Tower fire in London

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Edward Persson; [2019]
  Nyckelord :resilience; community; community resilience; social capital; post-disaster; community based organisations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Community resilience is a highly relevant topic and the focus of much contemporary research, however it has yet to be distilled down to an exact science. The current thesis applies a theoretical framework for community resilience as an analytical lens when investigating the community response to the Grenfell fire and tragedy of 14th June 2017. LÄS MER

 5. 5. Treatment Framework : Traffic Steering via Source-Routing in SDN for Service Function Chaining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hüseyin Kayahan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The middlebox architecture is long known for its inharmonious presence within the Internet architecture. Network functions realized in middleboxes are inclined to interpose end to end connections, modifying the datagram header or spawning new connections on behalf, which renders policy enforcement challenging. LÄS MER