Sökning: "Presence service"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Presence service.

 1. 1. Treatment Framework : Traffic Steering via Source-Routing in SDN for Service Function Chaining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hüseyin Kayahan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The middlebox architecture is long known for its inharmonious presence within the Internet architecture. Network functions realized in middleboxes are inclined to interpose end to end connections, modifying the datagram header or spawning new connections on behalf, which renders policy enforcement challenging. LÄS MER

 2. 2. Biträdesfördel inom Göteborgs Förvaltningsrätt : En kvantitativ prövning av biträdesfördelen för domslut inom LSS mål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Linde-Rahr; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Social contract is founded upon the citizens that willingly give up parts of their freedom and resources in exchange for the right to exercise control of government as well as expecting something in return from the government. This something, could for example be justice and equality. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan fetch och förekomst av stormusslor : En studie i Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Tove Lawenius; [2018]
  Nyckelord :stormusslor; fetch; Vänern; Västergötland; förekomst; badstränder; bivalvia; Unio spp.; Anodonta spp.; Psedoanodonta spp.;

  Sammanfattning : Sötvattensmusslor är viktiga i ekosystem där de finns, för människan utgör de även en ekosystemtjänst då de filtrerar vatten. De stora sötvattensmusslorna kallas stormusslor och finns i både sjöar och vattendrag i Sverige. I Vänern har fyra av de inhemska arterna noterats. LÄS MER

 4. 4. Xenophobia and Intergroup Conflict: An Inquiry Through The Concept of Health A qualitative field study on the perceptions of health among refugees and asylum seekers in Cape Town, South Africa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Dybbroe Viltoft; [2018]
  Nyckelord :Instrumental Group Conflict Theory; Cape Town; South Africa; Intergroup Conflict; Refugee; Asylum seeker; Xenophobia; Xenophobic Violence; Health Access; Health Service;

  Sammanfattning : Motivated by the ongoing and widespread xenophobia in South Africa, this study explores the experiences of health access and the health sector by refugees and asylum seekers so as to understand intergroup relations, and more specifically the tensions between nationals and non-nationals. In achieving this, an ethnographic fieldwork was conducted in Cape Town, South Africa during Spring 2017; semi-structured interviews with refugees and asylum seekers provide the material for analysis to identify key perceptions on health and xenophobia to shed light on what possible peacebuilding initiatives should address. LÄS MER

 5. 5. Estimation of QoE aware sustainable throughput in relation to TCP throughput to evaluate the user experience

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Venkata Sai Kalyan Routhu; [2018]
  Nyckelord :Quality of Experience; QoE aware sustainable throughput; TCP throughput;

  Sammanfattning :            Recent years the research focus began on “Quality of Experience” (QoE) that addresses user satisfaction level and improvement of service. The notation sustainable throughput, sometimes also called reliable throughput, ensures user satisfaction level at the same time requires an optimum resource to provide the service. LÄS MER