Sökning: "Presentations"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet Presentations.

 1. 1. På tal om muntlighet : Lågstadielärares perspektiv på stödstrukturer för organiserade samtal i svenskundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; primary school; teaching of Swedish; speech; talk; speaking activities; Stödstrukturer; stöttning; lågstadiet; svenskundervisning; muntlighet; muntlig förmåga; organiserade samtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där begreppet stödstruktur är centralt. LÄS MER

 2. 2. Selma och Astrid. : Ordnande och principer för två centrala personarkiv på Kungliga biblioteket 2020.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ella Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Postmodernism; Author; Humanities; arkiv; personarkiv; postmodernism; författare; humaniora;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is that, from a postmodern archival theoretical perspective, investigate how two personal archives after famous authors Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren are arranged, described and presented at KB, the National Library of Sweden. The thesis investigates what constructed image the collections presents, who the supposed user of the archives is, how the collections are accessible and their role as important sources within the humanities research. LÄS MER

 3. 3. An artificial intelligence method for text placement evaluation in maps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lai Wei; [2020]
  Nyckelord :Geography; Cartography; Text placement evaluation; Artificial intelligence; GoogLeNet; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A map is a combinatorial presentation of map objects and labels providing users with sufficient and useful information. Text placement is the most time-consuming and cumbersome work in a map production process, and many methods have been proposed to automate this process. LÄS MER

 4. 4. Karaktärisering i ordlösa serier - En undersökning av Winshluss serieroman Pinocchio

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anneli Päivärinta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen av indirekta presentationer, beståendes av ageranden, miljö, metonymier samt förstärkning genom analogier, som funktion i karaktäriseringen av Geppetto i den ordlösa serieromanen Pinocchio (2016). Även teckningsstil som meningsbärare undersöks. LÄS MER

 5. 5. Martin Lönnebo, vän till de heliga bilderna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :John Sunnqvist; [2020]
  Nyckelord :Icons; Church of Sweden; Martin Lönnebo; The Orthodox Church.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Abstract The object which this paper will investigate is the icon theology of the former Swedish bishop in Linköping diocese Martin Lönnebo (bishop between the years 1980-1995). I will do this by first analyzing his icon theology as described in his books considering icons (see c. 1.5 Material och avgränsningar). LÄS MER