Sökning: "Press freedom"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Press freedom.

 1. 1. Otrygghet på svenska redaktioner. Hat, arbetsbelastning eller utLASning? En översikt av svenska journalisters arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elias Liljeström; [2020]
  Nyckelord :Journalists’ and job security; Hate and intimidation; News media; Sweden;

  Sammanfattning : Although the Nordic countries have consistently ranked at the top of the Press Freedom Index for the last decade they aren’t a monolith, untouched by the rise of populism, authoritarianism and its frequent attacks on the press; a scourge of democratic nations during the last vestiges of the 2010s. Nor have their media managed to escape the rocky seas of finding viable market solutions in an increasingly accelerating and expanding digital reality. LÄS MER

 2. 2. Genvägen förbi hanterandet av en patriarkal struktur : -  En idé och ideologianalys om dödsstraff för sexualbrott i Indien

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Könsbaserat våld; Utilitarism; Feminism; Retributivism; Straffteori; Dödsstraff; Konsekvensetik; Idé och ideologianalys;

  Sammanfattning : This study is a qualitative analysis of ideas and ideological content, which main focus is the Indian legislation on rape offenses which was adapted after a brutal rape case in Dehli 2012. The purpose of the study is to analyze how Indian news sites portray the motives behind the new death penalty legislation. LÄS MER

 3. 3. Demokratin i Ungern : En teorikonsumernade fallstudie om Ungerns demokratiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the democratic dissolvement in Hungary, the question has been raised if the country still can be seen as a democracy or if the state should be seen as something else. The aim of this essay is to analyze the situation in Hungary in order to investigate if the state is an illiberal democracy. LÄS MER

 4. 4. Att se sanningen i vitörat. En diskursanalys av debatten om bildbearbetning i kölvattnet av utställningen The thin line

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Emma Svensson Duque; [2020]
  Nyckelord :photography; discourse analysis; photo editing; manipulation; press photography; art photography; nature photography; realism; truth; visual culture; image policy; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis examines the debate that followed the 2019 exhibition The Thin Line at Dunkers kulturhus, when it became known that one of the photographs had been digitally altered. The aim of the study is to contribute to an understanding of our norms and attitudes to- wards the photographic image and it’s genres. LÄS MER

 5. 5. Under sekretess : Arkivariers resonemang och dilemman kring sekretessbelagda handlingar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Camilla Persson; Linnéa Stensson; [2020]
  Nyckelord :Archival science; Archive; Archivists; integrity; law; phenomenography; privacy; public access; public access- and secrecy act; street-level bureaucracy; sekretessutlämning.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Archivists tackle a variety of problems in their daily work, among them are issues concerning privacy-based material. This work demands a good understanding of the laws which govern this practice, laws comprising the Freedom of the Press Act (tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105), the Public Access and Security Act (offentlighets- och sekretsslagen SFS 2009:400), and the Archival Law (arkivlagen SFS 1990:782). LÄS MER