Sökning: "Pressfaktorer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pressfaktorer.

 1. 1. Träna bort stressen : Fysisk aktivitets inverkan på revisorers arbetsrelaterade stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stress; Work-related stress; Time pressure; Workload; Pressure factors; Auditors; Physical activity; Stress; Arbetsrelaterad stress; Tidspress; Arbetsbelastning; Pressfaktorer; Revisorer; Fysisk aktivet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att tidspress och arbetsbelastning som vi i denna studie kallar pressfaktorer är vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress för revisorer. Forskning har även visat att långvarig stress är ett växande folkhälsoproblem som kan få förödande konsekvenser om man inte hanterar den. LÄS MER

 2. 2. Tidspressens påverkan på revisionen : En studie om hur svenska revisorer motiverar sina tidsbesparande handlingar när de jobbar under tidspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elizabeth Puhls; Linnea Svedin; [2016]
  Nyckelord :Audit; pressure factors; time budget; time pressure; audit quality; underreporting of time; professional skepticism; revision; pressfaktorer; tidsbudget; tidspress; revisionskvalitet; underrapportering av tid; professionell skepticism;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Tidspressens påverkan på revisionen: En studie om hur svenska revisorer motiverar sina tidsbesparande handlingar under tidspress. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Elizabeth Puhls och Linnea Svedin. Handledare: Jan Svanberg. LÄS MER