Sökning: "Pressure measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden Pressure measurement.

 1. 1. Design of an Embedded Torque Sensor : Based on Volumetric Strain induced Differential Air Pressure

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Wen Qi; [2022]
  Nyckelord :Torque; Electronics; Gas sealing; Pressure measurement;

  Sammanfattning : This paper proposes a torque sensor based on the differential air pres- sure measurement method using a new embedded structure. The pro- posed sensor design is an improvement over the previous sensor design. The mechanical sensitivity, resolution, and stress distribution of the new sensor are analyzed by finite element modeling. LÄS MER

 2. 2. Use of a multi-parameter sensor for oil degradation monitoring

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Nicolas Gasnier; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuous monitoring in real time of the degradation of lubricants is of great interest for many different industries to optimize the use of lubricating oil in combustion engines. Traditional oil quality diagnostic methods can measure accurately the different levels of oil degradation, but they cannot be implemented on engines to perform continuous oil quality diagnostics. LÄS MER

 3. 3. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. LÄS MER

 5. 5. Application of ERT for Quality Assurance in Jet Grouting Columns; A development of an alternative quality control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Edvin Nilsagård; Rebecka Knutsson; [2022]
  Nyckelord :ert; jet grouting; quality control; pygimli; res2dinv; resistivity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increased urbanization major cities are facing, expansion of larger facilities and households are inevitable. Expansion means larger areas of the surface needs to be used where the risk of varying subsurface soil properties increases with larger surface areas. LÄS MER