Sökning: "Pressure ulcer"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Pressure ulcer.

 1. 1. Hinder för sjuksköterskan inom omvårdnadsarbetet : Vid trycksårsprevention

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Burke; Camilla Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Barriers; Nurse; Pressure Ulcer; Prevention; Hinder; Prevention; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Background: Nurses have the main responsibility of pressure ulcer prevention and should use appropriate measures to prevent suffering in patients. Pressure ulcers can occur as a healthcare-injury and are used globally in measuring the quality of care. Pressure ulcers are painful and affect the patient's quality of life and are costly to society. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors följsamhet till trycksårsprevention : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Claes Claar; Sawsan Fakhereddin; Albin Jepping; [2021]
  Nyckelord :Nurse; nursing; factors; pressure ulcer prevention; safe care; Faktorer; omvårdnad; sjuksköterskor; säker vård; trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada som orsakas av flera faktorer och skapar lidande för patienter. Årligen medför trycksår 50 000 extra vårddagar i Sverige och förlänger de redan belastade vårdköerna. Upp till 90 % av alla trycksår kan förebyggas med preventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 3. The effect of the shoe sole on Plantar Pressure distribution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Geraldine Ejimadu; [2020]
  Nyckelord :Peak Plantar Pressure; PP; pressure distribution; Diabetic Foot Ulcer; DFU;

  Sammanfattning : Patients affected by Diabetes Mellitus have reduced tactile sensitivity and atrophy of the small muscles in the foot, resulting in high-pressure points that may remain unnoticed. The increased pressure can cause micro-trauma leading to wounds. Because of the Diabetes Mellitus, DFUs do not heal easily. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av det preventiva arbetet mot trycksår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ana Valverde Gonzalez; Hanna Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Trycksår; prevention; sjuksköterska; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en skada på ett område i huden och/eller underliggande vävnad till följd av tryck under en tid. Trycksår drabbar olika patientgrupper och inom samtliga vårdinrättningar. Trycksår är ett stort hälsoproblem som kräver längre vårdtid och stora resurser och således höga samhällskostnader. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Taghi Akhlaghi; Alexander Kjell; [2020]
  Nyckelord :Experience; pain; pressure ulcer; prevention; suffering;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcer are one of the most common healthcare injuries and is a challenge for healthcare professionals. A pressure ulcer occurs from pressure or shear or a combination of both and it is mainly the elderly who are at risk. Pressure-relieving aids are used to prevent the pressure ulcer. LÄS MER