Sökning: "Prestationsångest"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Prestationsångest.

 1. 1. Stressnivåer hos svenska universitetsstudenter : En undersökning av dess samspel mellan kön, programval och prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lovis Bark; Therese Törnblad; [2024]
  Nyckelord :Stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kön, studieprogram och upplevd prestationsångest, predicerar studenters stressnivåer. Tidigare forskning har indikerat att studenter inom högpresterande program, som  psykolog- och läkarprogrammet, uppnår högre nivåer av stress, jämfört med den övriga populationen. LÄS MER

 2. 2. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 4. 4. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 5. 5. Att finna min agens som skådespelerska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stina Olsson; [2023-02-20]
  Nyckelord :Teater; skådespeleri; musikal; scenskolan; frilans; agens; socialism; Karl Marx; självkänsla; prestationsångest;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att utforska mitt eget förhållningssätt till mitt hantverk, närmare bestämt skådespeleri. Jag har fördjupat mig i detta genom att föra processdagbok över mitt frilansande, med utgångspunkt i frågeställningen: “hur finner jag min agens som skådespelerska?”. LÄS MER