Sökning: "Prestationslön"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Prestationslön.

 1. 1. Belöningens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fabian Östlund; Vanessa Garay Martinez; [2017]
  Nyckelord :Reward System; Herzberg’s Theory; Motivation; Principal-Agent Theory Satisfaction; Belöningssystem; Herzbergs teori; motivation; Principal-agent teorin och tillfredsställelse;

  Sammanfattning : The essay’s language is swedish.Our study is about motivation and dissatisfaction with employees and managers. The work ismore about what motivates people in the workplace and what makes them unhappy. Themotivation can be achieved through two types of rewards, monetary and non-monetaryrewards. LÄS MER

 2. 2. Prestationslön på byggarbetsplatsen : Lönesystemens konsekvenser för arbetsmiljö, resurser och kvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erik Mattsson; John Fredén; [2014]
  Nyckelord :Prestationslön; Lönesystem; Ackord; Tidlön; Arbetsmiljö; Resurser; Kvalitet;

  Sammanfattning : I byggbranschen förekommer huvudlöneformerna tidlön och prestationslön. Tidlönen är en fast lön som utbetalas månadsvis medan prestationslöneformen innebär att arbetstagaren får betalt efter prestation, baserat på tid eller mängd. LÄS MER

 3. 3. Fast lön? Nej tack! : Anställdas arbetstillfredsställelse och motivation på ett callcenter företag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Astrid Gonzalez Larsson; Frida Dynér; [2012]
  Nyckelord :KASAM; Herzberg; känsla av sammanhang; motivation; arbetstillfredsställelse; callcenter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkade framgångsrika säljares prestation positivt på ett callcenter företag. Detta var betydande då tidigare studier främst fokuserat på problemen inom callcenterbranschen. LÄS MER

 4. 4. Inifrån eller utifrån? : en studie av motivation och ledarskap inom Nordea

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katrin Eriksson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nordea beskriver i sina mål att de strävar aktivt efter att ha högt motiverade medarbetare. Frågan är vad det är som motiverar medarbetare? Inom Nordea är de två vanligaste yrkesgrupperna personlig bankman och placeringsspecialsist. LÄS MER

 5. 5. Balans i belöningssystem - En fallstudie på ett företag inom försäkringsbranschen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Alströmer; Henrik Aspevall; Fredrik Bergström; [2008-06-23]
  Nyckelord :Belöningssystem; Försäljning; Kundtjänst; Belöning; Motivation; Prestationslön; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Belöningssystem har kommit att införas i allt flerorganisationer och syftar till att styra medarbetarna att arbeta i linje med företagetsövergripande mål. För många anställda utgör belöningar en viktig motivationsfaktor, men föratt ett belöningssystem ska vara motiverande och hjälpa till att styra verksamheten mot sinamål, krävs ett väl utformat sådant. LÄS MER