Sökning: "Preventionsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Preventionsteori.

 1. 1. Social och situationell prevention i praktiken : En studie om Skellefteå och Ekerö kommuns lokala brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Isabel Lundmark; Jennie Myrén; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; kriminalpolitik; social prevention; situationell prevention; kriminologi; kommunpolitik;

  Sammanfattning : Den kriminalpolitiska debatten kring ungdomsbrottslighet är ständigt pågående och många olika lösningar diskuteras. Kommunerna måste ta ett stort ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet och hur kommunerna ser på problematiken blir därför avgörande för hur de använder sina resurser för att arbeta brottsförebyggande. LÄS MER

 2. 2. Kriminalideologier i svensk politik.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :André Bendelin; [2014-09-05]
  Nyckelord :Kriminalideologi; Manifest; Latent; Rationell-choise; Preventionsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER