Sökning: "Preventive strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Preventive strategy.

 1. 1. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Det narkotikaförebyggande ANDT-arbetet som värderingssystem : ANDT-strategin ur ett systemteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Thun; Daniel Gillberg; [2020]
  Nyckelord :ANDT; narkotikaförebyggande; prevention; skola; systemteori; strukturfunktionalism; Niklas Luhmann; Talcott Parsons; AGIL;

  Sammanfattning : The use of drugs amongst adolescents in senior high schools in Sweden is growing. To combat this the Swedish government launched an ANDT-strategy (Alcohol, Narcotics, Doping and Tobacco). This strategy first launched in 2011 and was aimed at all the municipalities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Hur ett byte av underhållsstrategi kan påverka effektiviteten av underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Erik Bovin; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Maintenance strategy; Underhåll; underhållsstrategi;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken utvecklas gör även underhållsstrategierna det. Trots detta är det många företag som fortfarande använder samma underhållsstrategier som man alltid gjort. LÄS MER

 4. 4. Underåriga i periferin av den antagonistiska miljön : Orosanmälningar upprättade av poliser i yttre tjänst gällande den antagonistiska miljön och tillämpat metodstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Caroline Kinnå; Andreas Lekare; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Police Authority have a wide assortment of tasks as given to them by the legislatures to prevent and prohibit crime. The main task of the authority is to increase public safety and maintain general order with the overall intention to contribute to the public movement towards justice and security. LÄS MER

 5. 5. A case study on how municipalities in Kalmar County work preventive against radicalization and violent extremism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Adam Sjö Idbrant; [2020]
  Nyckelord :Violent extremism; radicalization;

  Sammanfattning : Since 2014, the National Coordinator has been responsible for protecting our democracy against violent extremism in Sweden. Today, it is clear that the preventive aspect against violent extremism and radicalization cannot be adjusted only to law enforcement. LÄS MER