Sökning: "Preventivmedelsrådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Preventivmedelsrådgivning.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa vid användning av hormonspiral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Bennet Hansson; Sofie Roxå; [2022]
  Nyckelord :Kvinnans upplevelse; hormonspiral; sexuell hälsa; barnmorska; preventivmedelsrådgivning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att kvinnor önskar ett preventivmedel med antikonceptionell funktion samt en preventivmetod som gynnar deras sexliv. Få studier har undersökt användandet av hormonspiral relaterat till kvinnans sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans erfarenheter och upplevelser kring preventivmedelsrådgivning till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Widell; Natalie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; individanpassad vård; intellektuell funktionsnedsättning; kunskap; kvalitativ intervjustudie; preventivmedelsrådgivning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans kompetensområde är reproduktiv, sexuell och perinatal hälsa. De sexuella rättigheterna innebär att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. MIN FERTILITET : Kvinnors önskemål om information

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Olsson; Sabina Villafranco; [2021]
  Nyckelord :Age; Lifestyle; Midwife; Quantitative; Barnmorska; Kvantitativ; Livsstil; Ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska förstföderskor blir allt äldre. Åldern då fertiliteten hos kvinnor är som högst sammanfaller för många med en tid i livet som innefattar olika krav och måsten. Ett stort antal kvinnor i fertil ålder har bristfällig kunskap om hur ålder och olika livsstilsfaktorer påverkar fertiliteten. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar kvinnors beslut om intrauterina preventivmedel : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Gimnes; Julia Wagner; [2021]
  Nyckelord :women; contraception; intrauterine contraceptives; IUD; factors; use; systematic literature review; kvinnor; antikonception; intrauterina preventivmedel; IUD; faktorer; användning; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge använt olika metoder för att skydda sig mot graviditet. Omkring 1,1 miljarder kvinnor världen över är i behov av preventivmedelsrådgivning och familjeplanering. Ett av de vanligaste reversibla preventivmedlen är intrauterina preventivmedel. Det är ett säkert preventivmedel och ett allt mer populärt sådant. LÄS MER