Sökning: "Preventivmedelsrådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Preventivmedelsrådgivning.

 1. 1. MIN FERTILITET : Kvinnors önskemål om information

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Olsson; Sabina Villafranco; [2021]
  Nyckelord :Age; Lifestyle; Midwife; Quantitative; Barnmorska; Kvantitativ; Livsstil; Ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska förstföderskor blir allt äldre. Åldern då fertiliteten hos kvinnor är som högst sammanfaller för många med en tid i livet som innefattar olika krav och måsten. Ett stort antal kvinnor i fertil ålder har bristfällig kunskap om hur ålder och olika livsstilsfaktorer påverkar fertiliteten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av preventivmedelsrådgivning med fokus på hormonfria metoder - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hansson; Johanna Werholt; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; Hormonfria preventivmetoder; Kvinnans upplevelse; Preventivmedelsrådgivning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det föreligger en ökad efterfrågan av hormonfria preventivmetoder idag vilket ställer krav på att barnmorskan kan möta detta behov i form av stöd och information. Syfte: Undersöka kvinnors upplevelse av barnmorskans preventivmedelsrådgivning med fokus på hormonfria metoder. LÄS MER

 3. 3. Hormoner eller icke hormoner

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Grönvall; Ellen Hansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sexuell hälsa; sexuell funktion; kvinna; hormonella preventivmedel; preventivmedel; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Background: Sexual health affects quality of life and health in general. Sexuality is part of sexual health and sexual function is part of the sexuality. Women’s sexual function encompasses both psychological and physiological aspects. LÄS MER

 4. 4. Preventivmedelsrådgivning i samband med abortsamtalet : En intervjustudie ur kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmy Kannenberg; Ellinor Åkesson; [2020]
  Nyckelord :preventivmedelsrådgivning; abort; upplevelse; erfarenheter; preventivmedel; kvinna;

  Sammanfattning : I Sverige genomförs sedan ett par år tillbaka ca 36000 aborter årligen. De flesta aborter utförs innan v. 9, och ca 42 % av kvinnorna gör fler än en abort under sin livstid. Preventivmedelsrådgivning i samband med abortsamtalet är rekommenderat då kvinnans motivation att hitta och börja använda ett preventivmedel är hög. LÄS MER

 5. 5. Unga personers erfarenhet av LARC - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Kouns; Ragna Þyrí Dögg Guðlaugsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; erfarenhet; LARC; preventivmedel; unga.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: LARC är långverkande preventivmetoder som ger ett starkt skydd mot graviditet och rekommenderas som förstahandsalternativ för unga. Att kunna styra över sin reproduktiva hälsa är en mänsklig rättighet. LÄS MER