Sökning: "Price Manipulation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Price Manipulation.

 1. 1. Can the Arm’s Length Principle in the OECD Transfer Pricing Guidelines Fulfil the Minimum Requirements of the Transaction Approach in the Controlled Foreign Company Rules under Anti-Tax Avoidance Directive?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Zhijie Qiu; [2019]
  Nyckelord :Arm s Length Principle; CFC Rules; ATAD; BEPS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generally, the ALP in TP regulations is widely applied in order to prevent price manipulation which will cause tax avoidance. And CFC regulations have usually been regarded as a “backstop” of TP regulations in terms of combating tax avoidance. LÄS MER

 2. 2. Predictability of return and volatility in Bitcoin markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Eimer; Lina Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Bitcoin; Price Manipulation; Abnormal Liquidity; Spoofing; Limit Order Book; High Frequency Trading;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Identifying firm-level costs in District Heating when firms can endogenously exploit variation in competitive intensity across product markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Hiramsson; Fredrik Nihlmark; [2016-06-30]
  Nyckelord :Competition; District heating; Price regulation; Strategic behavior; Cost allocation; Matching algorithm.;

  Sammanfattning : Den svenska fjärrvärmemarknaden avreglerades år 1996 och sedan desshar det pågått en diskussion huruvida prisreglering skall återinföras ellerinte. Ett av problemen för beslutsfattare är att de har saknat viktigaekonomiska värden så som trovärdig kostnadsdata på bolagsnivå. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsbaserad kursmanipulation - En tolkning och systematisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Johansson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Värdepappersmarknadsrätt; Kursmanipulation; Otillbörlig marknadspåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen tolkas och systematiseras förbudet mot kursmanipulation med särskilt fokus på den särpräglade kommunikationsbaserade formen. För att tolka och systematisera förbudet sker en operationalisering av ekonomisk teori och empiri genom uppställandet av en kritisk assimilationslära. LÄS MER

 5. 5. Kursvård – i strid med aktiemarknadens informationsreglering och i gränslandet till marknadsmissbruk?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Petersson; [2015]
  Nyckelord :finansrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; aktiemarknadsrätt; börsrätt; kursvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En viktig förutsättning för en fungerande aktiemarknad består i att handeln sker med öppen, omedelbar och lika information. På aktiemarknaden är värdet av ny information stort. Detta eftersom information förändrar efterfrågan på aktier, vilket i sin tur påverkar aktiernas prissättning. LÄS MER