Sökning: "Price elasticities of demand"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Price elasticities of demand.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken i Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :August Brandels; Sonia Holm; [2020]
  Nyckelord :Public transport; Demand; Elasticity; Stockholm; Kollektivtrafik; Efterfrågan; Elasticitet; Stockholm;

  Sammanfattning : Researchers have concluded that a well-developed public transport system is mandatory for sustainable growth; economic, social and environmental. This study discusses demand elasticities on public transport which is an important aspect for deciding public policies. LÄS MER

 2. 2. Gasoline Demand in the Different Regions of Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tobias Cavallari; Johannes Skåreby; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the price and income elasticities of gasoline demand in the different regions of Sweden. By collecting data for each region in the period between 2002-2017 we try to derive these elasticities. The purpose of this is to contribute to the understanding of the distributional effect in Sweden when the gasoline price increases. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Energy Demand for Heating in the European Residential Sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Ewald; [2018-10-15]
  Nyckelord :Residential energy demand; Space heating; Energy policy;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Miljöeffekterna av den svenska flygskatten? : En analys av olika styrmedels miljöeffekter på flygmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Hultman; Viktor Olsson; [2018]
  Nyckelord :Aviation tax; Control measure; Environmental impact; Biofuel; Quota obligation; Emission; Elasticity; Substitution; Flight market; Flygskatt; Styrmedel; Miljöpåverkan; Biobränsle; Kvotplikt; Utsläpp; Elasticiteter; Substitution; Flygmarknad;

  Sammanfattning : I april 2018 realiserade den svenska regeringen förslaget om skatt på flygresor. Den empiriska undersökningen som samlat material från andra länder inom EU med liknande flygskatter visar på varierande effekter på miljön. LÄS MER

 5. 5. A French meat tax : an effective climate mitigation policy?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanna Dalhberg; [2017]
  Nyckelord :Consumption tax; Greenhouse gas emissions; Climate; France; Meat demand elasticities;

  Sammanfattning : Since the agricultural sector is responsible for 14.5% of global greenhouse gas emissions, the mitigation potential of this sector might play a crucial role to reach the international agreed temperature target. LÄS MER