Sökning: "Price-to-Book P B"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Price-to-Book P B.

 1. 1. A study of value investment strategies based on dividend yield, price-to-earnings and price-to-book ratios in Swedish stock market

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Drevelius Markus; Jonas Sormunen; [2018]
  Nyckelord :Value investing; dividend yield; price - to - earnings ratio; price - to - book ratio;

  Sammanfattning : As the existence of value premium has been showed in previous studies, this paper focuses on studying strategies for capitalizing this value premium in Swedish stock market. This paper studies the possible gains and risks of value investing strategies constructed with dividend yield, price-to-earnings (P/E) and price-to-book (P/B) ratios in Swedish stock market during 2006-2016. LÄS MER

 2. 2. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Kapitalstrukturens inverkan på företags lönsamhet och värde : En empirisk studie över svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Leindahl; Victor Dahlén; [2014]
  Nyckelord :Capital structure; debt-to-equity; corporate performance; profitability; value; return on equity; return on assets; price-to-earnings; price-to-book; property companies; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; företagsprestation; lönsamhet; värde; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på totalt kapital; price-to-earnings; price-to book; fastighetsbolag;

  Sammanfattning : How capital structure influences corporate performance and value has been in the interest of researchers and scholars for more than half a century, but an answer is yet to be found. The main objective of the present paper is to contribute with data for this cause and hopefully help to clarify this mystery. LÄS MER

 4. 4. An empirical study into value investing on the Stockholm stock exchange

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Bratland; David Mäki; [2014]
  Nyckelord :Value investing; growth stock; value stock;

  Sammanfattning : Investors are always searching the market for stocks that are undervalued and that can potentially create value. One way of finding undervalued stocks is to carefully analyze firms’ accounting ratios. LÄS MER

 5. 5. The relationship between volatility of price multiples and volatility of stock prices : A study of the Swedish market from 2003 to 2012

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Yue Yang; Viorica Gonta; [2013]
  Nyckelord :correlation; volatility; GARCH; price multiples; price-to-earnings ratio; price-to-book ratio; stock prices; linear regression; r square;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the relationship between the volatility of price multiples and the volatility of stock prices in the Swedish market from 2003 to 2012. Our focus was on the price-to-earnings ratio and the price-to-book ratio. LÄS MER