Sökning: "Pricing Strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Pricing Strategies.

 1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 2. 2. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
  Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

  Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

 3. 3. Servitization and its Effects on the Business Model : The Transition from Hardware Products to Software Services in Manufacturing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Daniel Gunnarsson; Jonathan Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Business Model Innovation; Value Proposition; Customer- Centricity; Value-Based Pricing;

  Sammanfattning : Companies within the manufacturing industry is undergoing changes in their business models to adapt to changing external environments and trends – whereas one general trend is toward servitization, the transition from hardware products to software services. These software services have shown to have an increasingly impactful role for former productbased firms to ensure future reliable profits and revenues. LÄS MER

 4. 4. Utilizing Machine Learning for Trading Algorithms Exploiting the Time Series Momentum Anomaly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Odenbrand; Sebastian Svensson Bromert; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; time series momentum; moving average crossover; MACD; Hodrick-Prescott filter; random forest; pricing anomaly; computational finance; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Momentum or trend following investing refers to trading strategies constructed around the idea that in financial markets, the current trend will, more often then not, prevail. In the context of asset prices, this means that previous returns or the price development of an asset is indicative of similar future returns and price development. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av läkemedel : En kvalitativ intervjustudie om hur läkemedelsföretag resonerar vid prissättning av läkemedel och vilka prissättningsstrategier som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecka Johansson; Moa Bergström; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; strategy; pricing; product life cycle; product portfolio; pharmaceutical pricing system; Läkemedelsindustrin; strategi; prissättning; produktlivscykel; produktportfölj; system för prissättning av läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Läkemedelsbranschen är en bransch som präglas av såväl höga framtagningskostnader som en påtagligt lång utvecklingsfas av läkemedel. Branschen står vidare inför en rad krav och regleringar från myndigheter som bland annat ger upphov till ett komplext prissättningssystem. LÄS MER