Sökning: "Primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade ordet Primärvård.

 1. 1. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Primärvårdens målkonflikter : En fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Helén Brådner; Cecilia Noretoft; [2021]
  Nyckelord :Goal conflict Budget Primary Care Compensation System The patient s free choice; Målkonflikt Budget Primärvård Ersättningssystem Patientens fria val;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka målkonflikter inom primärvården i Region Skåne samt vilken inverkan patientens fria val har på dessa konflikter. En kvalitativ fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Interventioner och interventioners effekt vid gaming disorder hos barn och unga : En beskrivande litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blid Roos; Helena Johannesson; [2021]
  Nyckelord :gaming disorder; interventioner; barn; unga; symtom;

  Sammanfattning : Problematiskt datorspelande är ett beteende som ökar hos våra barn och unga. Några utvecklar beroende, diagnosen är ny och benämns gaming disorder. De barn och unga som utvecklar gaming disorder lider av ohälsa både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan har en betydande roll vid beroendesjukdomar och dess interventioner. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av patienter med psykisk ohälsa i primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Mirzai Alijan; Ismail Bayan; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; bemötande; primärvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa nämns som en global folksjukdom som under senaste tiden har ökat bland befolkningen speciellt efter utbrott av COVID- 19 pandemin. Personer med psykisk ohälsa vänder sig främst till primärvården som först kommer i kontakt med en sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med substansberoende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Cecilie Bjargo Jostrand; Lina Blunck; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; beroendesjukdom; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansberoende är benägna att oftare hamna i våldsamma situationer och olyckor som kräver vård än befolkningen i övrigt. Som sjuksköterska kommer bemötandet av denna patientgrupp bli en del av den professionella yrkesrollen, men olika aspekter visar att sjuksköterskor inte inkluderar denna patientgrupp i den jämlika vården. LÄS MER