Sökning: "Primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet Primärvård.

 1. 1. Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Karlsson; Evelina Rönnefjord; [2021-06-28]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Alkoholproblematik; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskans perspektiv; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 4. 4. Styrning inom primärvården; vad anser de sjukvårdsanställda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wihl; [2021]
  Nyckelord :Primärvård; New Public Management; styrningsmodell; vårdcentral; ersättningsmodell; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study of the Swedish primary care and covers the medical professions’ experiences and opinions about the organizational governance of health care. Eight semi structured interviews have been made with four doctors, two physiotherapists, one psychologist and one nurse. LÄS MER

 5. 5. Är det lika självklart att vara sjuksköterska i digitala verktyg som i basala omvårdnad? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Björnsson; Eva Kayser; [2021]
  Nyckelord :digital tools; nurse; experience; eHealth; primary health care; digitala verktyg; sjuksköterska; upplevelser; e-hälsa; primärvård;

  Sammanfattning : Under senare tid, säkerligen tack vare eller på grund av pågående Corona-pandemi har digitalisering inom sjukvården fått en extra skjuts, blivit mer legitim och utvecklats enormt. När patienten involveras mer i sin vård genom tillgång till digital journal, möjlighet till tidsbokning via nätet och kommunikation med sjukvårdspersonal via digitala chattfunktioner förbättras tillgängligheten. LÄS MER