Sökning: "Primary Care Unit"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Primary Care Unit.

 1. 1. ATT KÄMPA I DET TYSTA FASTÄN DET ALDRIG ÄR TYST En enkätundersökning om vuxnas erfarenheter av att söka vård för tinnitus via vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Karlberg; Malin Palmblad; [2019-06-14]
  Nyckelord :Tinnitus; Vårdcentral; Tinnitusvård; Patienter; Upplevelse; Bemötande; Enkät; Primary Care Unit; Tinnitus healthcare; Patients; Experiences; Treatment; Survey;

  Sammanfattning : Background: There are large variations in access to different interventions for individualswith tinnitus in Sweden. Several international studies indicate that patients seeking care fortinnitus are often dissatisfied with the treatment provided by healthcare providers. LÄS MER

 2. 2. Integrerad Beteendehälsa i primärvården - studie av processfaktorer och behandlingsutfall. : En enkelblind randomiserad klinisk prövning av Brief Interventions och vägledd självhjälp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elisabeth Löwegren; Evelina Lind; [2019]
  Nyckelord :Primary care; Primary Care Behavioral Health; Guided self-help; Brief Interventions; Timescale; Primärvård; Integrerad beteendehälsa; Vägledd självhjälp; Brief Interventions; Tidsåtgång;

  Sammanfattning : Primärvårdens uppdrag innefattar behandling av psykisk ohälsa och för närvarande överstiger behandlingsbehovet vårdnivåns resurser. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisationsmodell för primärvård som tidseffektivt tillgängliggör psykologisk behandling. LÄS MER

 3. 3. E-health as Support to Initial Responders in Rural Areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Linnéa Bunse; Johannes Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :e-health; application; prehospital; IVPA; ambulance; rural; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large country, with several regions counted as rural areas. Hospitals and emergency care units can be up to one hour away, making emergency healthcare less available in time sensitive situations to some groups of people. LÄS MER

 4. 4. Organizational conditions for leadership – do they exist?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zerian Kader; [2018-07-23]
  Nyckelord :Organizational conditions; manager supply; ledarship; human service organisations;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study was to describe what ideas there are for exercising of a leader’s leadership in human service organizations in the city of Gothenburg. The aim was also to clarify the factors that play a part in management of future leaders in the exercising of leadership. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska förutsättningar för ledarskapet – finns de?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zerian Kader; [2018-03-26]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; chefsförsörjning; ledarskap; människobehandlande verksamheter.; Organizational conditions; manager supply; ledarship; human service organisations.;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study was to describe what ideas there are for exercising of aleader’s leadership in human service organizations in the city of Gothenburg. The aim wasalso to clarify the factors that play a part in management of future leaders in the exercising ofleadership. LÄS MER