Sökning: "Primary nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden Primary nursing.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med obesitas : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Samuel Rebrina; Adelina Blakaj; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Obesity; Personal Treatment; Bemötande; Obesitas; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas är en av vår tids största epidemier och klassas som ett av de största folkhälsoproblemen i världen där en tredjedel av befolkningen är drabbad. Obesitas klassas som en kronisk sjukdom och är en av Sveriges främsta orsaker till en förtida död. LÄS MER

 3. 3. Livsviktigt möte i primärvården : Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med depression

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Johanna van Setten; Stina Kockum; [2023]
  Nyckelord :depression; person-centered care; primary care; nurses; depression; personcentrerad vård; primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 3,8 procent av världens befolkning lider av depression och det är en av de ledande orsakerna till nedsatt funktionalitet samt innebär lidande för de som drabbas. Depression ökar risken för suicid och uppskattningsvis dör ungefär 700 000 människor årligen till följd av suicid. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förutsättningar för att förhindra postoperativa sårinfektioner inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Isabel Somi; [2023]
  Nyckelord :Nurse; Nursing care; Prerequisites; Prevention; Surgical site infection;

  Sammanfattning : Background: Surgical site infections are the second most common healthcare-related infection and implies high costs for the healthcare. It causes suffering for the patient and places high demands on the nursing care. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av palliativ vård på akutmottagningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Bjärbo Svanström; Madeleine Johansson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Literature review; Palliative care; Relatives; Akutmottagning; Litteraturöversikt; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Palliativa patienter har ett komplext vårdbehov och för närstående kan det vara en givande men påfrestande tid. Det är därför viktigt att den palliativa vården bedrivs på ett värdigt och respektfullt sätt. LÄS MER