Sökning: "Princess Hermansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Princess Hermansson.

  1. 1. Kärlek som statsangelägenhet : En kvantitativ undersökning av tidningsartiklar publicerade under det kungliga bröllopet 2010

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Sofia Bressler; Maria Hermansson; [2010]
    Nyckelord :wedding; media; monarchy; Sweden; newspapers; royal family; investigating journalism; Daniel Westling; Kronprinssesan Victoria; critical review;

    Sammanfattning : 2010 was the year of the wedding between Sweden’s crown princess Victoria and Daniel Westling. Although the wedding was partly financed with tax payer’s money, the newspapers did not investigate it further. LÄS MER