Sökning: "Principal-Agent Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Principal-Agent Theory.

 1. 1. The Enemy of My Enemy is My Agent : A Case Study on the Effects of Soft Power in Preventing and Facilitating One-Sided Violence in Internal Conflicts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Joakim Ydebäck; [2021]
  Nyckelord :s​oft power; one-sided violence; external support; colonialism; internal conflict; Central African Republic; South Sudan;

  Sammanfattning : The internationalisation of conflicts has made the study of the effects of external support a prominent subfield within peace and conflict studies. How supporting states affect conflict strategies and changes the conflict dynamic has been the prime concern of this thesis. LÄS MER

 2. 2. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 3. 3. The dynamics of the relationship between managers and consultants - Exploring the aspects of time, power and ambiguities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Rydberg; Viktor Rönnquist; [2020-06-16]
  Nyckelord :Managers; Consultants; Principal-Agent theory; Management; Consultancy; Relationships;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
  Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER