Sökning: "Printed electronics"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Printed electronics.

 1. 1. Positionering med hjälp av Ultra-Wideband : En delstudie för Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Peter Tullstedt; Richard Birgander; [2023]
  Nyckelord :Ultra Wideband; UWB; Positioning; Arduino; AOS; ESP32; BNO055;

  Sammanfattning : Sjöfartshögskolan i Kalmar har ett långtgående studentprojekt att bygga en modell av skolfartyget M/S Calmare Nyckel som autonomt ska köra runt i en damm på skolan för att visa upp skolans profil. Projektet är tänkt att sammanfoga kunskaper från många olika delar av utbildningen såsom elektronik, programmering, och stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Design and implementation of an energy harvesting system in a prosthetic limb

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ódinn K. Rúnarsson; [2023]
  Nyckelord :Energy harvesting; Prosthetic limbs; Supercapacitors; Printed circuit boards; 3D printing; Energiinsamling; Lemmproteser; Superkondensatorer; Tryckta kretskort; 3D Utskrivning; Orkuöflun; Gervilimir; Ofurþéttar; Prentaðar rafrásir; Þrívíddarprentun;

  Sammanfattning : Energy Harvesting, also known as power harvesting or ambient power, is the process of obtaining small amounts of power from secondary sources, such as vibrations, light, temperature variations and even radio-frequency emissions. These systems have been uncommon in personal and wearable electronics in the past, however they are slowly gaining traction. LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Assessment of Food Sensors

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Weijie Yan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The global demand for food increased with the booming trend of population, while food waste is a severe issue to be solved. Xanthine is a chemical compound which will accumulate in meat after the death of the animal, and the concentration of it can be an indicator of meat freshness. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Best Practices in Electronic Sector : Printed Circuit Board (PCB) Industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Michelle Julius; [2023]
  Nyckelord :Printed Circuit Board industry; Circular Economy; Sustainability; Implementation; Sweden;

  Sammanfattning : Environmental issues related to the Electronic and Electrical Equipment industry lead companies to consider a new sustainability model to decouple economic growth from resource consumption and waste generation. A significant body of literature focuses on materials and process innovation in the field of Printed Circuit Board (PCB), simultaneously limited attention has been given to industry practices and circular economy strategies. LÄS MER

 5. 5. Dielectric properties of ion-exchanged electrotechnical insulation papers : A study on the properties of novel papers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dan Selsmark; [2023]
  Nyckelord :Paper insulation; Frequency Domain Spectroscopy; Dielectric response; Karl Fischer titration; Dielectrics; Pappersisolering; Frekvensdomänsspektroskopi; Dielektrisk respons; Karl Fischer titrering; Dielektrika;

  Sammanfattning : Electrical insulation papers are a widely used group of papers in insulation applications and has been used for more than 100 years. Common applications include use as the dielectric medium in capacitors and insulation material in cables, bushings and transformers. LÄS MER