Sökning: "Prioriteringsverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Prioriteringsverktyg.

 1. 1. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 2. 2. Soil profile analysis by vibration theory and the natural frequency : Applied on a case project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Malin Björklind; [2018]
  Nyckelord :Fourier Transformation; Accelerometer; Stenkumla Dunsjö; Railroad; Stenkumla Dunsjö;

  Sammanfattning : To explore soil conditions at sites of infrastructure projects a number of geotechnical soundings are performed at appropriate intervals. Results are, in the nature of their set up, limited to the specific points at which the sounding is performed. LÄS MER

 3. 3. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabella Arnius; [2016]
  Nyckelord :Performance measurement; OEE; prioritizing; improvement; visual manufacturing;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. LÄS MER

 4. 4. Riskbedömning av förorenad mark : - MIFO fas 2 över Küllers handelsträdgård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Schultz; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Verksamheter och industrier som pågått under de senaste århundradena har bidragit till utvecklingen och välståndet idag, men också lämnat tusentals förorenade områden bakom sig. Även om verksamheterna sedan länge avvecklats föreligger en risk att hälso- och miljöskadliga ämnen som använts av dem fortfarande finns kvar i marken. LÄS MER

 5. 5. The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Stefan Alvemo; Sven Borén; Qing Gu; [2010]
  Nyckelord :Sustainable development; Sustainable transportation; Transportation planning; Strategic planning; S-E-A-T approach;

  Sammanfattning : Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. LÄS MER