Sökning: "Prisbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Prisbildning.

 1. 1. Etanol som drivmedel : En analys av etanolbränslets minskade användning och dess framtidsutsikter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Nordhammer; Amanda Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Ethanol; E85; biofuel; high proportion blend; transportation; Swedish climate goals; Etanol; E85; biobränsle; höginblandning; transport; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : The use of biofuels within the Swedish transport sector has increased, although the use of ethanolhas decreased considerably since 2011. The purpose of this report is to examine why and onwhat grounds this decrease has occurred. Furthermore the report aims to discuss whether thisdevelopment is beneficial to reaching the climate goals of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Värdering av bitcoin : En selektiv litteraturöversikt av värderingsmodeller för bitcoin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Joline Göttfert; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har två delsyften. Det första delsyftet är att ge en beskrivning av vad bitcoin är och hur tekniken bakom bitcoin fungerar. Det andra delsyftet är att redogöra för hur bitcoin ska värderas. Genom en selektiv litteraturöversikt med avseende på värderingsmodeller för bitcoin har det andra delsyftet besvarats. LÄS MER

 3. 3. Hedonisk prisbildning på bostadsrätter : En tvärsnittsanalys av bostadspriserna i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olof Frösdal; Björn Smedberg; [2014]
  Nyckelord :Bostadsrätt; Hedonisk prisbildning;

  Sammanfattning : Den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid varit ett hett diskussionsämne i media. Regelbundet beskrivs den svenska bostadsmarknaden som övervärderad. LÄS MER

 4. 4. (O)befintlig Exponering : En studie om utfallet av produktplacering och dess prisbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Sjöström; Linn Nordlander; [2012]
  Nyckelord :produktplacering; marknadsföringsinsats; prissättningsstrategi; S-D logic;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur annonsörer som produktplacerar i svenska heminredningsprogram uppfattar utfallet av marknadsföringsinsatsen i förhållande till priset. För att besvara syftet är uppsatsen skriven utifrån annonsörernas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Prisbildning för småhus med låga byggnadsvärden : En undersökning i Sandvikens kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Elin Grönvall; [2012]
  Nyckelord :Fastighetstaxering; lågt byggnadsvärde; Sandviken; enkät; observationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER