Sökning: "Prisförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Prisförändringar.

 1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? : en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elisabeth Ekman; Esther Hillbom; [2022]
  Nyckelord :Insatsvaror; prisförändring; lantbruk; påverkan; framtid; strategi;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2021 har priserna på insatsvaror ökat drastiskt. Många företagare påverkas negativt av detta, inklusive lantbrukare runt om i landet. LÄS MER

 4. 4. Financial Applications of Benford’s Law - A Mathematical Approach for Analyzing Financial Market Behaviour

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Lindgren; Lucas Ternqvist; [2021]
  Nyckelord :Benford s Law; Financial market; Chi-square test; Index Indices ; Equity Equities ; Technical analysis; Volatility; Volume; Forecasting; Benfords Lag; Finansmarknaden; Chi-square test; Index; Aktier; Teknisk Analys; Volatilitet; Volym; Prognosticering;

  Sammanfattning : The increasing usage of algorithms and extensive collections of data have changed the discipline of finance and created new possibilities for analyzing the financial markets. To further explore the potential of developing new methods for understanding financial market behaviour, this thesis examines the first digit probability distribution of Benford's Law and its applicability within the financial markets. LÄS MER

 5. 5. Momentum- och Contrarian strategier på svensk aktiemarknad : Är aktiers kursrörelser förutsägbara?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Murad Jamiyev; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion bland forskare och experter inom finans kring marknadens effektivitet. Vissa akademiker i ekonomi påstår att det inte är lönsamt att handla aktier aktivt och avvika från index. De menar att för de flesta investerare är det bäst att investera i indexfonder. LÄS MER