Sökning: "PrismedvetEnhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet PrismedvetEnhet.

 1. 1. Svenska konsumenters syn på secondhandkläder : Fördelar och nackdelar med secondhandkläder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Second-hand clothes; second-hand; traditionally made clothes; clothes; environmentalism; price sensitivity; need for uniqueness; fashion involvement; need for status; perception of contamination; Secondhandkläder; secondhand; traditionellt tillverkade kläder; kläder; miljömedvetenhet; prismedvetenhet; behov av att vara unik; modeintresse; behov av att visa status upplevelse av ofräschhet;

  Sammanfattning : Datum: 26:e juni 2019 Nivå: C-uppsats, i företagsekonomi, specialisering marknadsföring. Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle - Luleå Tekniska Universitet Författare: Sara Bohlin Handledare: Maria Ek Styvén Titel: Fördelar och nackdelar med att konsumera secondhandkläder Nyckelord: Secondhandkläder, secondhand, traditionellt tillverkade kläder, kläder, miljömedvetenhet, prismedvetenhet, behov av att vara unik, modeintresse, behov av att visa status upplevelse av ofräschhet. LÄS MER

 2. 2. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 3. 3. Sälj det nu eller aldrig : En studie om hotellbranschens kraftiga priskurvor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Vanessa Polonis; Per Björklund; Nathalie Panek; [2017]
  Nyckelord :consumer value; consumer surplus; price management; price strategies; yield management; hotel industry; demand fluctuations; price fluctuations; supply; demand; price awareness; upplevt värde; konsumentöverskott; prissättning; prssättningsstrategier; yield management; hotellbranschen; fluktueringar i efterfrågan; fluktueringar i priset; utbud; efterfrågan; prismedvetenhet;

  Sammanfattning : The hotel industry is characterized by perishability, which means that its services cannot be stored and saved to a later sales opportunity. In that world, a room that is not booked is lost forever. LÄS MER

 4. 4. Prisets roll vid köp av frukt och grönsaker : en undersökning inriktad på konsumentens köp av äpplen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ara Majed; [2013]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; konsumenter; respondenter; köp; äpple; frukt; grönsaker;

  Sammanfattning : Pris. Hur viktigt är priset på varan i konsumenternas köpbeslut och vilken roll har priset i våra köpbeteenden? Vi konsumenter kommer i kontakt med priser i vardagen men vad är egentligen pris och hur ser vi konsumenter på det? Pris är inte bara en siffra som finns skyltat över varje produkt, utan kan också ge viss information om produkten. LÄS MER

 5. 5. Den hälsosamma kosten : uppfattningar, resonemang och livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :My Ahlström; Sanna Hendriksson; Bojan Stevic; [2013]
  Nyckelord :Diet; health; food choice; nutrition recommendations; NNR:5; Kost; hälsa; livsmedelsval; näringsrekommendationer; NNR:5;

  Sammanfattning : Många konsumenter är idag mycket hälsomedvetna och önskar att äta en hälsosam kost, men möter i sin vardag ett flertal problem. Livsmedelsval kan handla om ställningstaganden och identitet, prismedvetenhet och miljömedvetenhet. Många faktorer påverkar synen på vad som är en hälsosam kost. LÄS MER