Sökning: "Privacy"

Visar resultat 1 - 5 av 1543 uppsatser innehållade ordet Privacy.

 1. 1. “VEM FAN KÖPER EN BDSM-NALLE TILL SIN DOTTER?” En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn som exponeras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Wiberg; Heidi Byrman Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Mediemoral; Sharenting; Parasociala Relationer; ABC-modellen; Barnarbete; Integritet; Influencer; Instagram; Sociala medier; Barn;

  Sammanfattning : Executive summary Over the past few decades, the digital landscape has grown and become increasingly common in our everyday lives. Not least to publish, inspire and update others about our life on social media. And for some, life also includes the role of being a mother, perhaps one who is proud to show off their children on social media. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 4. 4. A FUTURE WITHOUT THIRD-PARTY COOKIES A study of how Swedish small and medium-sized marketing agencies are affected by the loss of third-party cookies and how potential change strategies are communicated.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Elmér; Johanna Nilsson; [2023-02-01]
  Nyckelord :Digital communication; user integrity; personalized advertising; third-party cookies; organizational change strategies;

  Sammanfattning : For years, digital communicators have taken advantage of the phenomena of third-party cookies to help understand online user behavior in order to produce personalized advertising. The increased discussion of user integrity has led to new privacy regulations and the largest web browsers have therefore banned third-party cookies or plan to remove them in the near future. LÄS MER

 5. 5. Konsumentens upplevda värde av personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Staaf; Emma Olingsberg; [2023]
  Nyckelord :Personaliserad marknadsföring; personalisering- och integritetsparadoxen; The Privacy Calculus Theory; tjänstedominant logik; värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar fenomenet personaliserad marknadsföring, som har avancerats i dess tillämpning på senare år och har kommit att bli en hyperanpassad upplevelse för mottagaren. Individens informationsutlämnande är centralt för företagens möjlighet att tillämpa marknadsföringsstrategin och därav har det konstaterats att det finns både fördelar och risker med personaliserad marknadsföring, vilket belyses av personalisering- och integritetsparadoxen. LÄS MER