Sökning: "Privarleasing"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Privarleasing.

  1. 1. Billeasingens expansionsmöjligheter : Leasegivarens hinder och möjligheter för privat billeasing

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christoffer Nikolausson; Kristine Raibarte; [2008]
    Nyckelord :Privarleasing;

    Sammanfattning :    .... LÄS MER