Sökning: "Privat Sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden Privat Sektor.

 1. 1. Kompetensutveckling för konkurrenskraft : En kvalitativ studie av kunskapsintensiva tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Carlström; Robert Lätth Häggebrink; [2021]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Konkurrenskraft;

  Sammanfattning : De kunskapsintensiva tjänsterna har vuxit betydligt då den svenska ekonomin med åren blivit allt mer specialiserad, avancerad och kunskapsintensiv. För att företag ska upprätthålla en stark konkurrenskraft krävs det att medarbetarna har rätt kompetens. LÄS MER

 2. 2. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 3. 3. Anställningsskydd och sociala medier - En jämförelse i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :August Pettersson; Simon Hansson Wennersten; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; anställningsskydd; yttrandefrihet; lojalitetsplikten; offentlig sektor; privat sektor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Most people would agree that social media has influenced modern society. There are indications that the employment relationship is also affected by social media. This essay's purpose is to examine the connection between social media and the employment relationship, which especially concerns employee's freedom of speech in social media. LÄS MER

 4. 4. Har värderingar betydelse? : En kvantitativ studie om grundläggande värderingar inom offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jakob Ovall; André Domeij Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Grundläggande värderingar; Privat offentlig sektor; Kompetensbehov; Schwartz värderingsteori;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt huruvida grundläggande värderingar skiljer sig åt beroende på vilken sektor individen arbetar inom på den svenska arbetsmarknaden. Grundläggande värderingar syftar till individens uppfattning om vad som är viktigt och vad individen värdesätter. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma And; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; sociala medier; kritikrätt; tystnadsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. LÄS MER