Sökning: "Privat pensionssparande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Privat pensionssparande.

 1. 1. Leva här och nu : Ungas privata pensionssparande fritt från psykologiska fallgropar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Valentina Di Luca; [2022]
  Nyckelord :Private pension savings; younger generations; Sweden; life cycle; behavioral economics; psychological biases; short- and long-term focus; self-control; overconfidence; social interaction.; Privat pensionssparande; yngre generationer; Sverige; livscykel; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; kort- och långsiktigt fokus; självdisciplin; övermod; social interaktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De yngre generationerna, individer födda efter år 1990, står inför stora utmaningar och riskerar att erhålla sämre pensioner än dagens pensionärer, vilket ställer höga krav på att inkludera ett privat pensionssparande. Trots att det privata pensionssparandet i dagsläget är mer aktuellt än någonsin är det fortfarande ovanligt förekommande bland de yngre generationerna. LÄS MER

 2. 2. Förväntansfull men inte förberedd : En studie kring hur demografiska faktorer, psykologiska bias och risktagande samvarierar med generation Y:s privata pensionssparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Edit Håkansson; Lisa Nordlöf; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; psychological bias; risk-taking; demographic factors; private retirement savings; gender differences; Generation Y; psykologiska bias; risktagande; demografiska faktorer; privat pensionssparande; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y kan inte förvänta sig samma kompensationsgrad vid sin pension som tidigare generationer. Det beror på två saker, för det första har det svenska pensionssystemet genomgått en reformering år 1999, och för det andra så har generation Y:s en sen etableringsålder på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Blir du mer sparsam av en utbildning? : Hur bidrar akademisk utbildning till ett ökat sparande hos generation X?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Lindau; Carl Ganning; [2022]
  Nyckelord :Generation X; psykologisk bias; finansiell bildning; numerisk förmåga; privat pensionsspar;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Generation X är den kommande generationen som ska gå i pension och kommer därmed påverkas av hårdare pensionsreformer. Ett förlängt arbetsliv kombinerat med privat pensionssparande anses vara lösningen till problemet. LÄS MER

 4. 4. Rädda klimatet, och din pension : En studie i hur en implementering av hållbarhet vid en beteendeekonomisk intervention påverkar intresset för det privata pensionssparandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Pettersson; Simon Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; retirement savings; intervention; financial education; framing; Hållbarhet; pensionssparande; intervention; finansiell bildning; inramning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Svenskar har generellt ett för lågt privat sparande till sin pension för att kunna upprätthålla en likvärdig konsumtionsnivå som pensionär. Tidigare forskning visar att beteendeekonomiska interventioner är ett kostnadseffektivt sätt att motverka de kognitiva bias som bidrar till att människan inte förmår spara tillräckligt till pensionen. LÄS MER

 5. 5. Likadelning och pension - En studie av makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Segerfelt; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; pension; bodelning; löneväxling; bodelningskorrektiv; underhållsbidrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna framställning är att undersöka hur makars pensionsrättigheter behandlas vid en bodelning mellan makarna i anledning av äktenskapsskillnad. Fokus för uppsatsen är tjänstepension och privat pensionssparande. LÄS MER