Sökning: "Privat sjukvårdsförsäkring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Privat sjukvårdsförsäkring.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Privata sjukvårdsförsäkringar - Omfattning, utveckling, hotbild samt behov av ytterligare lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Petersen; [2014]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; privata sjukvårdsförsäkringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vården har varit het de senaste åren. Klagomålen och trycket på framförallt primärvården har ökat. LÄS MER