Sökning: "Privatbostadsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Privatbostadsföretag.

 1. 1. 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Benatti; Amelie Nordén; Jacob Olsson; [2018]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; oäkta bostadsrättsförening; substance over form; rättvisande bild; jämförbarhet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen Seminariedatum: 1 juni 2018. Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet. LÄS MER

 2. 2. Nya redovisningsregler och resultatmanipulering i svenska bostadsrättsföreningar : En kvantitativ studie av de effekter K-regelverket givit upphov till

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Sundén; Gustav Ahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Bostadsrättsmarknaden; Privatbostadsföretag; Intressenters informationsbehov; Institutional theory; Redovisning; Redovisning för icke vinstdrivande organisationer; Resultatmanipulering; Positive accounting theory; Accounting choice; Progressiv avskrivning; K-regelverket.;

  Sammanfattning : Studien utgår från övergången till K-regelverket för bostadsrättsföreningar och förbudet mot progressiva avskrivningar. Övergången uppmärksammades i media och en diskussion kring hur bostadsrättsföreningar utnyttjat det tidigare redovisningsregelverket blossade upp. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningar och tredimensionell fastighetsbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johan Smeder; Jonatan Mardi; [2017]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; 3D-fastighetsbildning; bostadsrätt; bostadsrättsförening; privatbostadsföretag; oäkta bostadsföretag; lättnadsregel; skattelättnadsregel. Three-dimensional cadastral procedures; 3D cadastral procedures; co-operative housing association; tax exemption rule.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Skattelättnadsregeln för medlemmar i oäkta bostadsföretag, som togs bort från och med inkomståret 2016, innebar att de kunde göra ett avdrag på den beskattningsbara bostadsförmånen. I och med borttagandet av denna regel påverkas cirka 5000 privatpersoner av en högre utgift för sitt boende. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer påverkar bostadsrättsmedlemmars resonemang kring en omstrukturering av lån i privatbostadsföretag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Svedberg; Daniel Ruus; [2013]
  Nyckelord :Kapitaltillskott; Bostadsrättsföreningar; privatbostadsföretag; finansiering; beslut; finansieringsbeslut;

  Sammanfattning : En förändring i skattelagstiftningen år 2007 medförde att den tidigare avdragsrätten för räntekostnader på lån som bostadsrättsföreningar hade togs bort. Den slopade avdragsrätten medförde således en högre räntekostnad vilken belastade bostadsrättsmedlemmarna med en högre boendekostnad. LÄS MER

 5. 5. Friköp av fastighet från bostadsrättsförening : inkomstskattekonsekvenser för förening och medlemmar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Ralf Janson; [2013]
  Nyckelord :Skatterätt; friköp; bostadsrättsförening; privatbostadsföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER