Sökning: "Privatbostadsfastighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Privatbostadsfastighet.

 1. 1. Neutral bostadsbeskattning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Olofsdotter; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; bostad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Var och hur en fysisk person väljer att bo kan bero på många olika saker. Lagstiftarens ambition är att beskattningen av bostaden inte ska vara en faktor som avgör valet av bostad, utan att beskattning av boendet ska vara neutralt, oavsett vilken boendeform man väljer. LÄS MER

 2. 2. Beviskraven för förbättringsutgifter på privatbostäder : Rättsläget efter 2002 års Regeringsrättsavgöranden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Henrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Taxation of capital; deduction; expenses for improvement; private real estate; condominiums; evidence; Kapitalvinstbeskattning; förbättringsutgifter; förbättringskostnader; förbättrande reparationer och underhåll; avdragsrätt; privatbostadsfastighet; privatbostadsrätt; beviskrav;

  Sammanfattning : Förbättringsutgifter på privatbostäder får dras av vid kapitalvinstberäkningen när bostaden säljs. För att ett sådant skattemässigt avdrag ska medges har normalt krävts att kvitton eller fakturor visats för utgifterna. LÄS MER

 3. 3. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? Gränsdragningen vid den skatterättsliga klassificeringen av fastigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lönn; [2012]
  Nyckelord :Skatterätt; Fastighetsbeskattning; Fastigheter; Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter; Näringsfastighet; Privatbostadsfastighet; Law of taxation; Swedish taxation law; Swedish tax legislation; land taxation; real estate taxation; property tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter påverkar inkomstslag, avdragsrätt, kapitalvinstbeskattning, beskattningstidpunkt, skattereserveringar, sociala avgifter och förmåner. Klassificeringen kan påverka skattesatsen avsevärt. En fastighet klassificeras i regel som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av fysiska personers fastighetsinnehav - problematiken med verksamhet i privatbostadsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Wranqvist; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fastigheter som ägs av handelsbolag eller aktiebolag är alltid närings- fastigheter. Då fastigheter ägs av fysiska personer och i vissa fall dödsbo kan de bli klassificerade som antingen privatbostadsfastigheter eller närings-fastigheter. LÄS MER

 5. 5. Gränsdragningsproblem för privatbostadsfastighet och näringsfastighet - särskilt i fråga om arrende av jordbruksfastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Stensman; [2000]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER