Sökning: "Private brands"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Private brands.

 1. 1. Facebook Eavesdropping Through the Microphone for Marketing Purpose

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zerina Tulek; Louise Arnell; [2019]
  Nyckelord :Eavesdrop; microphone; advertisement; privacy.;

  Sammanfattning : Background. As long as Facebook has existed, advertisements have been present in the application in one way or another. The ads have evolved and become more sophisticated over the years. Today, Facebook creates groups with members having specific attributes and advertisers requests groups for whom Facebook shows the advertisement. LÄS MER

 2. 2. Premium Private Label Market Growthon the expense of National Brands : A study on the Swedish premium private label market shares and its characteristics.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jakob Ohlson; [2019]
  Nyckelord :Premium Private Label; National Brand; Retail Market Share; Sweden; Organic Market Share;

  Sammanfattning : The market share of premium private label goods within the fast-moving consumer goods sector is growing globally. In Sweden, these market shares are relatively small, but new products are continuously introduced in different food categories. LÄS MER

 3. 3. Min vän Kånken : En kvalitativ studie om identitetsskapnde genom exponering av varumärken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Lundström; Jazmin Gyllenborg; [2019]
  Nyckelord :Identitetsskapande uttryck; varumärken; konsumtion; Instagram; Fjällräven Kånken;

  Sammanfattning : Today, individuals is faced with many choices about how they want to live their lives and which way they should go. Their own identity and self-expression have become important in the modern society. Individuals are offered many different methods for creating and expressing themselves and one of them is consumption of brands. LÄS MER

 4. 4. Att hitta rytmen för ett unikt uttryck : En kvantitativ innehållsanalys av hälso- och sjukvårdens visuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Lundquist; Sanna Mogren; [2019]
  Nyckelord :Visual brand profile; Healthcare; Website; Graphic design; Visuell profil; Hälso- och sjukvård; Webbplats; Grafisk design;

  Sammanfattning : Det här projektet utfördes på uppdrag av hälsovårdsföretaget Din Rytm med syftet att ta fram en enhetlig visuell profil anpassad till företagets webbplats som samstämmer med och kommunicerar verksamheten. För att den visuella profilen skulle hålla sig till branschen och nå särprägel studerades det visuella uttrycket på webbplatser inom Din Rytms branschområde: hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. LÄS MER

 5. 5. Mervärde ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om hur leverantörer på den svenska livsmedelsmarknaden arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Lannersten; Linnéa Berndt; [2019]
  Nyckelord :mervärde; varumärke;

  Sammanfattning : The increased penetration of the retail chains' own branded goods in the Swedish food market has led to a disrupted balance of power at the market, and worse conditions for the suppliers. Further, this has forced the suppliers to overlook their strategies in order to be able to respond to the fierce competition, which is crucial in order to survive in today's market. LÄS MER