Sökning: "Private brands"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Private brands.

 1. 1. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. The competition within the walls : a qualitative study about how customers reason regarding their brand choice

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Wallin; Anna Lindborg; [2020]
  Nyckelord :Private label; national brand; store layout; customer behavior; brand equity;

  Sammanfattning : As private labels have developed and increased in recent years, customers’ options have grown. The purpose of this qualitative study is to explore how customers reason when they choose a brand in a Swedish sportswear store, which offers both private labels and national brands. LÄS MER

 3. 3. Private Entrepreneur Personal Branding : Brand Creation and Customer Brand Engagement

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Aleksi Ojala; Edward Taifa Defuro; [2020]
  Nyckelord :Private Branding; Customer Engagement; Brand Engagement; Entrepreneur Branding; Private Entrepreneurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how self-employed entrepreneurs create and manage their brands and how the entrepreneurs engage customers to their brands in online and offline contexts. Furthermore, the viewpoints of entrepreneurs towards branding will be explored To answer the research question, a qualitative, multiple case study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Artistmarknadsföring på Instagram : Fyra kvinnliga popartisters marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Rosanna Nordquist; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; Instagram; sociala medier; innehållsanalys; musikbransch;

  Sammanfattning : Social media has changed the way media and advertising works. This essay explores how artists use Instagram to promote themselves and their music. Twenty posts from four artists were analyzed via content analysis. The purpose was to identify main aspects of their use of the platform and what the response they got was. LÄS MER

 5. 5. Facebook Eavesdropping Through the Microphone for Marketing Purpose

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zerina Tulek; Louise Arnell; [2019]
  Nyckelord :Eavesdrop; microphone; advertisement; privacy.;

  Sammanfattning : Background. As long as Facebook has existed, advertisements have been present in the application in one way or another. The ads have evolved and become more sophisticated over the years. Today, Facebook creates groups with members having specific attributes and advertisers requests groups for whom Facebook shows the advertisement. LÄS MER