Sökning: "Private company discount"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Private company discount.

 1. 1. The Private Company Discount : An acquisition study of public and private companies on the Swedish market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alfred Karlsson; Emil Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Private company discount; private company valuation; Swedish private company valuation; differences between public and private companies;

  Sammanfattning : The difference in valuation between private and public firms have been studied several times on the U.S. and European markets. However, we believe that the lack of studies made on the Swedish market opened a possibility for an exciting opportunity. LÄS MER

 2. 2. Comparing Apples to Peers: Studying the Importance of Industry Affiliation for Private Company Discounts in Europe

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Måns Arvidsson; Linus Hogbäck; [2022]
  Nyckelord :Private company discount; Private company transactions; M A;

  Sammanfattning : Private company transactions have been found to be, on average, valued lower than comparable public transactions, giving rise to what is often in the literature called a Private Company Discount (PCD). Building on previous literature, this study extends our understanding of how the occurrence of a PCD might differ between different industries, and what firm characteristics that could explain such cross-sectional heterogeneity. LÄS MER

 3. 3. On Your Mark, Get Set... Don't Go? A Case Study on X Shore's Series B Financing Round

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sofia Lindh; Agnes Wästlund; [2022]
  Nyckelord :IPO; private placement; crisis; electric vehicles;

  Sammanfattning : This thesis investigates how X Shore, an electric boating company, managed raising funds during times of high market volatility following the Russian invasion of Ukraine. The study contributes to existing literature by providing a case study on how crisis and high market uncertainty affects a company seeking funding in their capital intensive, early expansion phase of a growing, contemporary industry. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av Visbys fjärrvärmesystem : Lönsamhet av returtemperatursänkande kundcentralsåtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emil Olsson; Simon Lövin; [2020]
  Nyckelord :District heating; Energy efficiency; District heating substations; Profitability calculations; Energy savings; Lowered return temperatures; Energy services; Fjärrvärme; Energieffektivisering; Kundcentraler; Fjärrvärmecentraler; Lönsamhetskalkyl; Fjärrvärmebolag; Flaskhals; Energitjänster; Returtemperaturer;

  Sammanfattning : Europeiska kommissionen pekar ut fjärrvärme som ett viktigt verktyg för att möjliggöra användandet av bränslen och värme som annars skulle gått till spillo. Primärenergianvändningen kan därigenom minskas vilket leder till minskade koldioxidutsläpp och ett mer uthålligt energisystem. LÄS MER

 5. 5. Private Company Discount: The European Case

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anna Hristova; Vesna Perusinovic; [2016]
  Nyckelord :Private company discount; Marketability discount; Private companies;

  Sammanfattning : The common approach to valuing privately-held companies is to compute the acquisition multiples of comparable listed companies and apply a discount for the lack of marketability. In our study, we adopt the acquisition approach and attempt to estimate private company discount by comparing the transaction multiples of private and public companies. LÄS MER