Sökning: "Privatekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Privatekonomi.

 1. 1. IoT – lösning för vattenbesparing / Realtidsflödesmätares påverkan på vattenförbrukningsvanor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Moa Rustempasic; [2020]
  Nyckelord :IOT; Internet of things; Vatten; Vattenbesparing; Flödesmätare; Nudges;

  Sammanfattning : Vattenbrist, dvs. låga vattenflöden och låga grundvattennivåer, kan på många vis ge negativa effekter i samhället, exempelvis inom vattenförsörjning, samhällsekonomi och ekosystem. Enligt tidigare forskning kan man bidra till att undvika vattenbrist i många områden genom att hushålla med jordens vattenresurser. LÄS MER

 2. 2. Undervisningens mål, provens verklighet : Gymnasielärares intention med privat-/och samhällsekonomi i förhållande till deras examinationsmoment i samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Håkon André Tangen; [2020]
  Nyckelord :economics; social studies; class intentions; examinations.; privatekonomi; samhällsekonomi; samhällskunskapslärare; undervisningsintention; examination.;

  Sammanfattning : Detta arbete tar avstamp i hur legitimerade samhällskunskapslärares utsagor om sin intention med privatekonomi-/och samhällsekonomiämnet i samhällskunskap 1b. Samt en analys av lärarnas examinationen i kursen, med Blooms reviderade taxonomi som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Nästan miljonnärer: : En kvalitativ studie om hur personer med utländsk bakgrund tänker kring finansiella beslut på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Nijad; Edwin Tse; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; saving behavior; risk; cognitive ability; discrimination; Financial literacy; sparbeteende; risk; kognitiv förmåga; diskriminering;

  Sammanfattning : Ett aktuellt debattämne på den politiska agendan är de ökade samhällsklyftorna som till stor del beror på inkomstskillnader i den svenska befolkningen. Det har visat sig finnas svårigheter för människor att ta beslut på en allt mer komplex finansmarknad med många attribut, som ställer högre krav på människors finansiella kunskapsförmåga för att kunna hantera sin egen privatekonomi. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid utmattningssyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julina Ehn; Gabriella Varas Monsalves; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande åtgärd;  Utmattningssyndrom ;

  Sammanfattning : Bakgrund     Stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Stress är numera bland de ledande orsakerna till en ökad sjukdomsbörda i världen, enligt World Health Organization. LÄS MER

 5. 5. Säljes: En Mindre Ohållbar Framtid - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar konsumenters uppfattning om hållbarheten i fonder

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elina Durefors; Nicole Espelund; [2019]
  Nyckelord :Hållbar fond; Ekonomisk kompetens; Privatekonomi; Brand recognition;

  Sammanfattning : Swedish consumers can choose from a large range of savings options, where historically, households have had significant savings through an occupational pension and in stocks and funds. Financial behaviors and financial strategies, like other forms of consumption, change in conjunction with societal trends. LÄS MER