Sökning: "Privatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Privatisering.

 1. 1. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 2. 2. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 3. 3. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 4. 4. The ‘Lingonberry Police’ and the Privatization of Public Order : A Quantitative Analysis of Sweden’s Use of Private Guards in Public Spaces

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Constantin Torve; [2022]
  Nyckelord :policing; private policing; outsourcing; privatization; New Public Management; ordningsvakt; polisen; privatisering;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the effects of the Swedish ordningsvakt system with regards to its contribution to public safety. Building on a body of critical research regarding the effects of outsourcing of public services and police forces in particular, it develops an insight into the driving factors and underlying causes of the expanding use of ordningsvakter. LÄS MER

 5. 5. Nöjdare i det privata? En statistisk studie av brukarnöjdhet i privat och offentlig äldreomsorg och hemtjänst

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Tidén; Carl Ädelroth; [2022]
  Nyckelord :Privatisering; New Public Management; äldreomsorg; brukarnöjdhet; valfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2008 började Socialstyrelsen genomföra nöjdhetsundersökningar hos brukare i äldreomsorgen och hemtjänsten i Sveriges kommuner. Med ambitionen att undersöka om hypotesen “Ju högre andel privata omsorgsutförare i en kommun, desto högre brukarnöjdhet” stämmer, har vi genomfört en statistisk studie av Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen och hemtjänsten i 126 kommuner från år 2019. LÄS MER