Sökning: "Privatoffentligt partnerskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Privatoffentligt partnerskap.

 1. 1. Privatoffentligt partnerskap i Sandviken : En studie av nyliberala trender mellan Sandvikens kommun och Sandvik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Cecilia Yttermyr; [2013]
  Nyckelord :Privatoffentligt partnerskap; POP; nyliberalism; Sandviken; Sandvik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan Uppsala kommun och IT-Gymnasiet Sverige AB : En studie om ett privatoffentligt partnerskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmie Jonsson; Louise Jerning; [2007]
  Nyckelord :relation; privat; offentligt; marknadsföring; konkurrens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER