Sökning: "Pro Caelio"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pro Caelio.

 1. 1. Måla vitt, måla svart - en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Emmy Eklundh; [2008]
  Nyckelord :Latin literature; Latin; In Pisonem; Cicero; Pro Caelio; Latinsk litteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur Cicero i dessa tal arbetar för att utmåla de tilltalades karaktärer i ett juridiskt fall och ett politiskt fall. En förutsättning för mitt arbete är det faktum att Cicero väljer att starkt betona deras olika karaktärsdrag, som vid en första anblick kan tyckas ovidkommande. LÄS MER

 2. 2. Metaforer i Ciceros Pro Caelio

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Anders Dahlström; [2008]
  Nyckelord :Pro Caelio; Cicero; Metaforer; Lakoff; Georg; Humanities; Latin literature; Latinsk litteratur; Humaniora; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån Lakoffs och Johnsons metaforteorier i Metaphors We Live by (1980/2003) undersöka vilka typer av metaforer Cicero använder sig av i Pro Caelio.... LÄS MER