Sökning: "Pro-life"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Pro-life.

 1. 1. (RE)INSTALLING THE PATRIARCHAL SOCIETAL STRUCTURE A discourse analysis of the current attempts of prohibiting abortion in the state of Ohio

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Söderqvist; [2021-04-16]
  Nyckelord :Abortion; Backlash; Power; Hegemonic intervention; United States; Roe v. Wade; Reproductive rights; Pro-choice; Pro-life;

  Sammanfattning : Abortion is a highly debated topic, it has created a polarization between the ideologies of prochoice, the right to freely make your own choices, and pro-life, that all life has the right to be preserved. In the United States this debate is especially prominent, even though abortion is a right due to the Supreme Court decision of Roe v. Wade. LÄS MER

 2. 2. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 3. 3. Pro-life, Positioning and Imperialism - A Critical Discourse Analysis of U.S. Foreign Aid Statements on Abortion and Reproductive Health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte German; [2020]
  Nyckelord :United States of America; Foreign Aid; Abortion; Critical Discourse Analysis; Postcolonial Feminist Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis uses Critical Discourse Analysis to explore how the practice of abortion is defined and created in U.S. presidential administrations’ statements on foreign aid, how the discourses regarding abortion and reproductive health have changed between 1984-2019 and how the U.S. LÄS MER

 4. 4. Love Them Both? : Pro-Woman, Pro-Life: New Policy Frames in the Anti-Abortion Movement

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Wallin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER