Sökning: "Problem Behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 1246 uppsatser innehållade orden Problem Behavior.

 1. 1. TYNGDVÄSTENS EFFEKT FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ronja Hanak; Nazanin Poursohrab; [2021-04-20]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Occupational Theory; Problem Behavior; Stereotyped Behavior; Attention;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp som definierar personer som i tidig ålder visar problematik i sociala interaktioner liksom begränsade intressen och aktiviteter samt upprepade beteendemönster. Tyngdvästar är ett hjälpmedel som används där varierande former av tryck mot kroppen används för att nå en sinnesstimulerande effekt. LÄS MER

 2. 2. Det svenska undantaget - En kvantitativ innehållsanalys om bilden av Sverige i internationella medier under coronapandemin 2020.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Alster; Lovisa Briggert; Julia Wide; [2021-03-03]
  Nyckelord :Corona; Sweden; Media; Framing;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the international digital media image of Sweden duringthe corona crisis of 2020. The purpose is to gain knowledge about how the corona pandemichas affected the perception of Sweden and discuss in what way it could continue to affect thecountry in the future. LÄS MER

 3. 3. Anomaly Detection in Log Files Using Machine Learning Techniques

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Lakshmi Geethanjali Mandagondi; [2021]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Log Files; Machine Learning; Clustering; Outlier Detection;

  Sammanfattning : Context: Log files are produced in most larger computer systems today which contain highly valuable information about the behavior of the system and thus they are consulted fairly often in order to analyze behavioral aspects of the system. Because of the very high number of log entries produced in some systems, it is however extremely difficult to seek out relevant information in these files. LÄS MER

 4. 4. Digitala puttar : Hur kan dess implementation påverka människors beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Bulai; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett pågående problem och på flera fronter arbetas det aktivt för att bromsa växthuseffekten. Ett tillvägagångssätt är att påverka människors beteeden och val där en metod är att nyttja puttar. LÄS MER

 5. 5. Explainable Reinforcement Learning for Risk Mitigation in Human-Robot Collaboration Scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessandro Iucci; [2021]
  Nyckelord :Explainable Reinforcement Learning; Human-Robot Collaboration; Risk Mitigation; Reward Decomposition; Autonomous Policy Explanation; Collaborative Robots; Förklarbar förstärkningslärande; Mänskligt-robot-samarbete; Riskreducering; Reward Decomposition; Autonomous Policy Explanation; Samarbetsrobotar;

  Sammanfattning : Reinforcement Learning (RL) algorithms are highly popular in the robotics field to solve complex problems, learn from dynamic environments and generate optimal outcomes. However, one of the main limitations of RL is the lack of model transparency. This includes the inability to provide explanations of why the output was generated. LÄS MER