Sökning: "Problemlösningsuppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Problemlösningsuppgift.

 1. 1. Lärarens undervisningsstrategier för att stödja elevers möjligheter till att resonera kreativt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Indira Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :kreativt resonemang; imitativt resonemang; undervisningsstrategier; helklassdiskussion; rika problemlösningsuppgifter; problemlösning.;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en rik matematisk problemuppgift. Data samlades in genom en observation, en intervju och elevproducerade uppgifter genom de sex teoretiskt anknutna begreppen. LÄS MER

 2. 2. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER

 3. 3. Effekten av feedback vid problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Claesson; [2019]
  Nyckelord :Feedback på processnivå; Feedback på uppgiftsnivå; Problemlösningsuppgift; Think-aloud;

  Sammanfattning : Feedback är ett av de mest effektiva sätten att förbättra akademiska prestationer. I den här studien undersöks tio elevers tankeprocess när de arbetar med en problemlösningsuppgift i matematik. Fem elever får feedback på uppgiftsnivå och fem elever får feedback på processnivå. LÄS MER

 4. 4. En, två, tre - alla ska mé : En studie om hur kooperativt lärande kan möjliggöra utveckling av elevers kommunikationsförmåga i matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmelie Strand; Viktoria Eriksson; [2019]
  Nyckelord :kommunikationsförmåga; kooperativt lärande; mötas på mitten; kloka pennan; sociokulturellt perspektiv; matematik; årskurs F-3; social interaktion;

  Sammanfattning : Studien utgår från en tidigare genomförd systematisk litteraturstudie där centrala aspekter för elevers möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan i matematik genom ett kooperativt lärande lyfts fram. Denna studie syftar till att undersöka på vilka sätt två olika kooperativa strukturer ger möjligheter gällande elevers utveckling av kommunikationsförmågan i matematik. LÄS MER

 5. 5. Matematisk fallenhet, problemlösning och motivation : En systematisk litteraturstudie om hur problemlösning kan motivera elever med matematisk fallenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elin Ahlgren Veinfors; Karolina Lang; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Autonom yttre motivation; elever med matematisk fallenhet; matematik; motivation; inre motivation; problemlösning; problemlösningsuppgifter; yttre motivation;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie fokuseras elever med fallenhet för matematik, problemlösning samt motivation och sambanden mellan dessa. Syftet med studien är att kartlägga hur elever med matematisk fallenhet kan utmärka sig, att undersöka hur problemlösning kan utmana och utveckla dessa elever samt att undersöka sambanden mellan elever med matematisk fallenhet, problemlösning och motivation. LÄS MER