Sökning: "Process teater"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Process teater.

 1. 1. A pondering robot : How gestures can indicate loading in robots

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linette Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Waiting while computers and websites process and load information is a common occurrence and research shows that loading indicators can be used to elevate the user experience. Research on loading time for humanoid robots has so far mainly focused on the effects of auditory processing indicators or auditory processing indicators in combination with bodily gestures. LÄS MER

 2. 2. I pjäs är det bestämt : En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Drama; formal drama; play; primary school; phenomenography; Drama; konstpedagogiskt perspektiv; föreställningsarbete; teater; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande teater - teater som prevention mot psykisk ohälsa bland studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :theatre; social work; creativity; preventive intervention; mental health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness in various shapes and forms is the new national disease. It’s increasing among young adults and is more commonly occurring among university students than the rest of the population. Studies show a correlation between mental illness and lesser study results and the interruption of studies. LÄS MER

 4. 4. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 5. 5. Comparison of sound field microphone techniques for classical music recordings in virtual reality

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Niklas Lundén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) as a field is currently seeing big technological advancement and an increase in both interest and content. At the same time, the production workflows for creating content for VR are still in their infancy and there are few commonly accepted conventions within the field. LÄS MER