Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. A pondering robot : How gestures can indicate loading in robots

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linette Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Waiting while computers and websites process and load information is a common occurrence and research shows that loading indicators can be used to elevate the user experience. Research on loading time for humanoid robots has so far mainly focused on the effects of auditory processing indicators or auditory processing indicators in combination with bodily gestures. LÄS MER

 2. 2. Digitala Ridåer : Upplevelser: ett möte mellan teater och digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Charlotta Lind; Sebastian Lindfors; [2020]
  Nyckelord :theatre; digital games; exclusivity; experience; live performance; teater; digitala spel; exklusivitet; upplevelse; liveföreställning;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi utforskat huruvida teater som ett medium för upplevelser skulle kunna översättas till ett digitalt spelmedium. Då ‘upplevelse’ som begrepp är mycket stort har vi valt att fokusera främst på känslan av exklusivitet vid liveföreställningar, och använt ett flertal metoder för att utforska detta, bland annat designperspektivet ‘simulering’ med vilket vi ämnat att simulera den agens en skådespelare har vid varje föreställning. LÄS MER

 3. 3. I pjäs är det bestämt : En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Drama; formal drama; play; primary school; phenomenography; Drama; konstpedagogiskt perspektiv; föreställningsarbete; teater; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande teater - teater som prevention mot psykisk ohälsa bland studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :theatre; social work; creativity; preventive intervention; mental health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness in various shapes and forms is the new national disease. It’s increasing among young adults and is more commonly occurring among university students than the rest of the population. Studies show a correlation between mental illness and lesser study results and the interruption of studies. LÄS MER

 5. 5. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER