Sökning: "Processbarhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Processbarhetsteori.

 1. 1. Morfologisk utveckling hos andraspråkselever med varierande bakgrundsfaktorer

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Beatrice Gilljam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksutveckling; processbarhetsteori; skolbakgrund; ankomstålder; litteracitetsrelaterade kunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en analysmodell baserad på processbarhetsteorin (Pienemann, 1998) jämföra andraspråkselever grammatiska utvecklingsnivå i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. Eleverna studerade SVA1 på en gymnasieskola i södra Stockholm med varierande skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga : ett specialpedagogiskt perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gloria Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Arabic; diglossia; language impairment; linguistic typology; Modern Standard Arabic; multilingual pupils; pedagogical investigation; Processability Theory; sociolinguistics; arabiska; diglossi; flerspråkiga elever; modern standardarabiska; pedagogisk utredning; Processbarhetsteori; sociolingvistik; språksvårigheter; språktypologi; Trog-2;

  Sammanfattning : Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Inlärning av inversion och placering av negationen i inlärarspråk : En studie av svenskans ordföljdsinlärning vid topikalisering och placering av negationen hos vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Nesrin Sjögren; [2018]
  Nyckelord :inversion; satsadverbialet inte; huvudsatser; bisatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna andraspråksinlärare hanterar svenskans omvända ordföljd eller inversion i påstående satser i skriftligt språk och att ta reda på hur de hanterar varierande placering av negationen i huvudsatser och bisatser. I undersökningen har tio skriftliga texter analyserats, samtliga skrivna av tio vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk 1. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER