Sökning: "Processförbättring"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Processförbättring.

 1. 1. Processförbättring : Fallstudie av processen för intern orderhantering i ett tjänsteföretaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Yvonne Olsson Adolphsson; [2019]
  Nyckelord :improvement; ISO 9001; quality; lean management; processes; six sigma; förbättring; ISO 9001; kvalitet; lean management; processer; six sigma;

  Sammanfattning : The master thesis in industrial technology started with a prestudy in January 2019, based on the results from the pre study,the work with the master thesis begun. The purpose with the masterthesis was to map the current process in a service company and toidentify defects in the current process to shoe what the companycan do to improve and avoid defects in the future. LÄS MER

 2. 2. Processförbättring inom Scanias reservdelsavdelning : en studie om kommunikationen och arbetsflödet inom POR-processen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Årmarker; Britta Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Improvement; comunication; lean; process; Förbättringsarbete; kommunikation; lean; process; visuell styrning.;

  Sammanfattning : The study has been carried out at the spare parts department at Scania AB. The department works with a process called Phase Out Request (POR). The company works according to Lean and in the POR process many bottlenecks arise and production stops when products are phased out. LÄS MER

 3. 3. Svetsfixtur för räcke : Produktutvecklingsprojekt för en produkt anpassat svetsfixtur för räcke

  M1-uppsats,

  Författare :Mohamed Abdulgader Saeed; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Processförbättring; Utrustning; Svetsfixtur; räcke;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik på Karlstad universitet. Examensarbetet handlar om produktutvecklingsprojekt där varje process i utvecklingen baserades på etablerade teorier och metoder. I projektet har använts metoder som datainsamling och intervju för att undersöka grundproblemet. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie om effekten av att separera värdeskapande processer från stödjande processer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Leo Axelsson; Moa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Värdeskapande processer; stödjande processer; materialhantering; processförbättring; logistik;

  Sammanfattning : Globaliseringen har medfört en ökad konkurrens på marknaden vilket tvingar företag att flytta utomlands eller effektivisera sina processer för att fortsätta vara framgångsrika. För att effektivisera sina processer måste även företag prioritera olika processer och öka utnyttjandegraden på de processer som skapar värde för kunden. LÄS MER

 5. 5. Effektiv processlösning för mindre orderkvantiteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Melissa Sundell; Carl Isholt; [2018]
  Nyckelord :Processförbättring; förpackningslösning; standardisering; kontinuerligt flöde; flexibilitet;

  Sammanfattning : Möjligheten att uppnå ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag genom att tillämpa en strategi som förespråkar flexibilitet mot kund och ständig processförbättring mot kundens behov har blivit en allt mer väsentlig del på vägen mot framgång. Processerna ska generera högkvalitativa produkter och styras av motiverade och engagerade medarbetare. LÄS MER